Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiowaniu tej specjalności student ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych. Pogłębi wiedzę na temat języków antycznych, krajów śródziemnomorskich, takich jak Grecja i Rzym, zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich.

Najczęściej wykładane przedmioty:
nauka języka starogreckiego i łacińskiego; historia literatury greckiej i łacińskiej; kultura grecka i rzymska; historia starożytna Grecji i Rzymu; archeologia śródziemnomorska; filozofia starożytna; wstęp do studiów filologii klasycznej; językoznawstwo; gramatyka historyczna języków łacińskiego i greckiego; interpretacje z literatury greckiej; antropologia kultury; semiotyka kultury; renesans włoski i europejski; historia sztuki starożytej; historia kultury; wprowadzenie do kultury islamu; archeologia śródziemnomorska; wstęp do językoznawstwa; audiowizualność w kulturze, teatr w kulturze; wstęp do studiów regionalnych; estetyka; słowo w kulturze; metody badań kulturoznawczych; dzieje współczesne śródziemnomorza; język obcy (np. hiszpański, włoski, grecki, łaciński).

Po studiach:
Absolwent specjalizacji kultura śródziemnomorska może pracować jako:
* nauczyciel kultury antycznej (po ukończeniu dodatkowego kształcenia pedagogicznego),
* wydawca,
* redaktor,
* propagator kultury śródziemnomorskiej,
* publicysta literacki i kulturoznawczy,
* tłumacz,
* znawca literatury języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego.

Komentarze obsługiwane przez CComment