Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 ul. Łabiszyńska 25
 03-204 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 222562300


Dlaczego warto

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie należy do największej w Polsce grupy uczelni niepublicznych działającej od 25 lat. Misją uczelni jest bycie partnerem w rozwoju kariery zawodowej naszych studentów i absolwentów. WSB w Warszawie posiada w swojej ofercie studia I i II stopnia, studia podyplomowe (z zakresu m.in. administracji, coachingu, rachunkowości, IT, marketingu, zarządzania).

Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIAKierunek: Administracja
 • Administracja i finanse samorządowe
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Zamówienia publiczne

Kierunek: Ekonomia
 • Analiza ekonomiczno-prawna
 • Biznes międzynarodowy
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Kierunek: Finanse i rachunkowość (w przygotowaniu)
 • Bankowość i innowacje finansowe
 • Controlling i audyt w przedsiębiorstwie
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Kadry i płace
 • Rachunkowość

Kierunek: Informatyka
 • Administrator baz danych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • IT biznes partner
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Programowanie
 • SAP - wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Kierunek: Logistyka
 • Centra logistyczne i strefy wolnocłowe
 • Logistyka i spedycja międzynarodowa
 • Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw
 • Logistyka portów lotniczych
 • Logistyka systemu gospodarki odpadami
 • Logistyka służb ratowniczych i imprez masowych
 • Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi

Kierunek: Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • Asystent osoby starszej i osoby niepełnosprawnej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

Kierunek: Psychologia w biznesie (w przygotowaniu)
 • Coaching i doradztwo zawodowe
 • Psychologia menedżera i organizacji
 • Psychologia negocjacji i mediacji
 • Psychologia reklamy i sprzedaży
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek: Turystyka i rekreacja
 • Dietetyka i turystyka zdrowotna
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Obsługa ruchu lotniczego
 • SPA i wellness
 • Turystyka międzynarodowa
 • Zarządzanie biznesem turystycznym

Kierunek: Zarządzanie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Marketing i sprzedaż
 • Menedżer BHP
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
STUDIA II STOPNIAKierunek: Administracja
 • Administracja i finanse samorządowe
 • Administracja w wymiarze sprawiedliwości
 • Inspektor ochrony danych osobowych
 • Systemy finansowania projektów unijnych
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w administracji publicznej

Kierunek: Ekonomia
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • Menedżer hotelarstwa
 • Narzędzia IT do analiz projektów biznesowych
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie logistyką krajową i międzynarodową

Kierunek: Pedagogika
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym (specjalność w projekcie zintegrowanym)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Zasady rekrutacji

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.
Studentem studiów II stopnia (magisterskich) może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zapisać się na studia?
Możesz zrobić to online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji i wypełni dokumenty lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

KROK 1

Wybierz kierunek dla siebie
ZAPISZ SIĘ ONLINE
Wypełnij formularz. System automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które zostaną wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
Co zyskujesz?
- Korzystasz z aktualnych promocji cenowych
- Rezerwujesz sobie promocję
- Masz to z głowy


KROK 2

Co musisz zrobić?
- Skompletuj dokumenty. Lista potrzebnych dokumentów:
- podanie i kwestionariusz (uzupełnione generuje system zapisów online)
- umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach) - dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową
- kserokopia świadectwa maturalnego - oryginał lub odpis do wglądu
- 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, wymiary 35 x 45 mm)
- kopia dowodu osobistego
- ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
- dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 400 zł (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego), którą można uiścić przelewem na konto . Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

KROK 3

Co musisz zrobić?
- Przyjdź do Biura Rekrutacji
- złóż komplet dokumentów
- podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia oraz informacje o tym, kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów zajęć, harmonogramów i legitymacji.
Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

Komentarze obsługiwane przez CComment