Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku Zamiejscowy Wydział Mechaniczny w Grudziądzu

 ul. ul. Czarnieckiego 5/4
 86-300 Grudziądz
 Grudziądz
 kujawsko-pomorskie

tel. 734 413 415


Dlaczego warto


Wydział Mechaniczny w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Zamiejscowy prowadzi unikatowy program studiów technicznych Inżynieria Mechaniczna:
- 100% absolwentów zdobywa dobrze płatną pracę w zawodzie, zdecydowana większość już przed ukończeniem studiów,

- wykładowcami są praktycy mający kontakt z przemysłem i nowoczesnymi technologiami,

- nowoczesny park maszynowy - praktyczne zajęcia dydaktyczne (na obrabiarkach sterowanych numerycznie, pracowni spawalniczej, pracowni metrologicznej, informatycznej i innych)

- na Wydziale panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca wymianie doświadczeń i zdobywaniu wiedzy,

- istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus + .

Kierunki studiów

Wydział Mechaniczny w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Zamiejscowy na kierunku Inżynieria Mechaniczna prowadzi kształcenie w ramach czterech specjalności:

Inżynieria procesów logistycznych Nowość!

Kształcenie w zakresie projektowania systemów transportowych,zarządzania systemami logistycznymi, w tym procesami spedycji i transportu.


Automatyka i robotyka

Nauka programowania i sterowników logicznych, budowy sieci komputerowychi sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki,systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji.


Eksploatacja maszyn i pojazdów

Zdobywanie umiejętności z zakresu budowy, technologii i eksploatacjimaszyn i pojazdów, w tym pojazdów szynowych, projektowania procesówtechnologicznych, obróbki i montażu z wykorzystaniem programów CAD/CAM.


Zarządzanie procesami wytwarzania

Zdobywanie wiedzy z inżynierii produkcji związanej z przemysłami: motoryzacyjnym, precyzyjnym,spożywczym, maszynowym, elektromaszynowym i pochodnymi, w którychzautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologiemateriałowe oraz technologie montażu.

Komentarze obsługiwane przez CComment