Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki


 ul. Ogińskiego 16
 85-092 Bydgoszcz
 Bydgoszcz
 kujawsko-pomorskie

tel. 523236753

www.wydzialkulturyfizycznej.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial_kultury_fizycznej_zdrowia_turystyki/wkfzit/

Komentarze obsługiwane przez CComment