Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

 ul. Śląska 35/37
 81-310 Gdynia
 Gdynia
 pomorskie

tel. 586697730


Dlaczego warto

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.

Ofertę studiów tworzymy na podstawie potrzeb rynku pracy, a programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Dzięki temu Twoja wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane na studiach w pełni odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy.

W WSB uczysz się przede wszystkim praktycznie! Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów i wieloletnich praktyków, z wykorzystaniem case studies. W trakcie warsztatów rozwiązujesz realne problemy występujące w prawdziwych firmach i instytucjach.

Najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna na Pomorzu
W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 WSB w Gdańsku wraz z Wydziałem w Gdyni po raz kolejny zajęła czołowe miejsce w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich (źródło: www.gov.pl).

Dołącz do grona zadowolonych studentów! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące oferty lub zasad rekrutacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji:
Tel.: 58 669 77 21
E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl

Studia I st.

Studia I stopnia

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kryminalistyka
Bezpieczeństwo militarne
Służby specjalne i policyjne
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminalistyka

Kierunek: Filologia
Filologia angielska z językiem norweskim
Język angielski w biznesie
Tłumaczenia - język angielski
Amerykanistyka

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Kadry i płace
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Menedżer finansowy

Kierunek: Informatyka
Bazy i hurtownie danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Zintegrowane systemu zarządzania przedsiębiorstwem (SAP)
Projektowanie gier komputerowych
Front-End Developer
Inżynieria sieci komputerowych
Programowanie
Inżynieria i analiza danych
Internet rzeczy

Kierunek: Logistyka
Logistyka e-commerce
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka Portów Morskich
Logistyka transportu
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu
Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce

Kierunek: Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Kierunek: Psychologia w biznesie
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Psychologia w Public Relations

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Baristika i cukiernictwo

Kierunek: Zarządzanie
Gospodarowanie nieruchomościami
Menedżer BHP
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi
e-Biznes
Marketing i social media
Zarządzanie projektami z metodykami zwinnymi

Studia II st.

Studia II stopnia

Kierunek: Zarządzanie
Marketing i komunikacja społeczna
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Menedżer BHP
Zarządzanie nieruchomościami i homestaging
Zarządzanie bezpieczeństwem

Zasady rekrutacji

Kto może zostać studentem?
Studentem studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 1. Co musisz zrobić?
Wybierz kierunek dla siebie (Zobacz kierunki studiów I stopnia w WSB w Gdyni)
Zapisz się online
Wypełnij formularz na stronie www, a system automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które po zakończeniu rejestracji zostaną wysłane na Twój adres e-mail.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Co zyskujesz?
Zapisujesz się na aktualną promocję.
Rezerwujesz sobie miejsce.
Masz to z głowy!

KROK 2. Co musisz zrobić?
- Podanie i kwestionariusz (oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online).
- Umowę edukacyjną (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online).
- Kserokopia świadectwa maturalnego - oryginał lub odpis do wglądu.
- 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione
na wprost, wymiary: 35 x 45 mm).
- Ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online).
- Dowód wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego).
- Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.
W przypadku cudzoziemców wymagane są dodatkowe dokumenty.

KROK 3. Co musisz zrobić?
przyjdź do Biura Rekrutacji
złóż komplet dokumentów
odbierz decyzję o przyjęciu
podpisz umowę edukacyjną (jeśli nie uda Ci się do nas dotrzeć, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura możesz wysłać dokumenty pocztą tradycyjną )
Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz decyzję o przyjęciu. Otrzymasz również informacje o tym kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów, harmonogramów i legitymacji.

KROK 4. Co musisz zrobić?
Jesteś już studentem WSB!
We wrześniu bedziesz mógł m.in.:
zalogować się do Extranetu
sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
dowiedzieć się, kiedy odbędzie się inauguracja dla studentów I roku

Warunki przyjęcia na studia:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów
otrzymanie decyzji o przyjęciu
podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych
złożenie ślubowania

Komentarze obsługiwane przez CComment