Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Administracji i Nauk Społecznych


 ul. Ogińskiego 16
 85-092 Bydgoszcz
 Bydgoszcz
 kujawsko-pomorskie

tel. 523236738

www.wydzialnaukspolecznych.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial_administracji/

Komentarze obsługiwane przez CComment