Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

 al. Wojska Polskiego 128
 70-491 Szczecin
 Szczecin
 zachodniopomorskie

tel. 914227444


Opis

23 kwietnia 2008 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, uzyskała zgodę Ministerstwa na prowadzenie Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. To wtedy udało się przeprowadzić pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Od tego momentu, przez kolejne lata rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się wszystkie rodzaje studiów, szkolenia oraz studia MBA. Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tysiące naszych Absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy.

Studia I st.

I stopień
Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Bankowość i usługi finansowe
 • Finanse w małych i średnich przeds.
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Analityk rynku finansowego

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie i obrót nieruchomościami
 • Menedżer BHP
 • Menedżer sprzedaży i marketingu
 • Zarządzanie projektami
 • Psychologia menedżera z elementami coachingu

Kierunek: LOGISTYKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie
Specjalności:
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Logistyka i spedycja międzynarodowa
 • Lean management i inżynieria procesów produkcyjnych
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Transport i usługi logistyczne

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Turystyka międzynarodowa
 • Hotelarstwo
 • Zarządzanie gastronomią i dietetyka
 • Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Administracja i finanse samorządowe
 • Służby wewnętrzne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdział. terroryzmowi
 • Bezpieczeństwo gospodarcze

Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
 • Praca z osobami z niedostosowaniem społecznym z profilaktyką społeczną

Kierunek: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Psychologia mediacji i negocjacji
 • Psychologia pozytywna
 • Psychologia menedżera z elementami coachingu
 • Psychologia marketingu i social media
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie
Specjalności:
 • Inżyniera zarządzania jakością
 • Lean management i inżynieria procesów produkcyjnych
 • Zarządzanie projektami IT

Kierunek: INFORMATYKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie
Specjalności:
 • E- commerce
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami IT

Kierunek: INFORMATYKA ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA
Studia stacjonarne inżynierskie
Specjalności:
 • Computer Networks and Security of IT Systems
 • Implementation of IT Systems

Studia II st.

II stopień
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Pedag. opiekuńczo - wychowawcza z element. pomocy społecznej
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie w administracji
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnym

Kierunek: ZARZĄDZANIE (3-semestralne dla inżynierów)
Studia niestacjonarne
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie finansami


Kierunek: ZARZĄDZANIE- ŚCIEŻKA ONLINE
Studia online
Specjalności:
 • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
 • Zarządzanie projektem - Junior Project Manager


Kierunek: ZARZĄDZANIE- ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA
Studia stacjonarne
Specjalności:
 • International Business
 • Project Management

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość menedżerska
 • Rynek usług finansowych

Kierunek: LOGISTYKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
 • Menedżer łańcucha dostaw
 • Międzynarodowe systemy logistyczne,
 • International Logistics

Komentarze obsługiwane przez CComment