Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

 ul. Powstańców Wielkopolskich 16
 62-510 Konin
 Konin
 wielkopolskie

tel. 632457008


Dlaczego warto


Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie to uczelnia ukierunkowana na kształcenie praktyczne studentów przygotowujące do wykonywania tzw. zawodów regulowanych. To zawody. gdzie wymagane jest przez prawo ukończenie odpowiedniego kierunku studiów, takie jak:
  • nauczyciel, pedagog szkolny
  • specjalista, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Jednocześnie ukończenie studiów na WSP-T w Koninie daje także możliwość podjęcia pracy:

  • w przypadku studiów pedagogiznych - w różnych instytucja edukacyjnych, szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych
  • w przypadku studiów BHP - w różnego typu firmach i instytucjach, gdzie w zakres obowiązków wchodzi tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia na Wyższej Szkoła Pedagogiczno - Technicznaj w Koninie to:

  • uprawnienia zawodowe wymagane prawem,
  • kontakt z praktykami podczas zajęć,
  • dobra relacja ceny studiów i przyjazny system czesnego.

Studia

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - kwalifikacyjne studia inżynierskie
PEDAGOGIKA - kwalifikacyjne studia licencjackie
PEDAGOGIKA - możliwość podjęcia studiów magisterskie we współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku

Pod lupą

Bezpieczeństwo i higiena pracy na WSPT w Koninie
4Minimum teorii i jak najwięcej praktyki, nawet na zajęciach wykładowych. Ponadto kadra pedagogiczna złożona tylko i wyłącznie ze specjalistów w swojej dziedzinie. Dzięki tym dwóm składnikom absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na WSPT w Koninie potrafią od razu po uzyskaniu dyplomu wdrożyć się do pracy!

Komentarze obsługiwane przez CComment