Państwowa Uczelnia im. S. Batorego w Skierniewicach

adres:
 ul. Stefana Batorego 64c
 96-100 Skierniewice
 Skierniewice
 lodzkie

kontakt:
 tel. 468344000


Dlaczego warto

O NAS

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego stawia na profesjonalizm
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego to jedna z najbardziej dynamicznych polskich uczelni prowadzących studia przygotowujące do pracy w atrakcyjnych obszarach gospodarki. W doborze oferty kształcenia kładzie nacisk na przyszłościowy wymiar proponowanych kierunków studiów.


Studia dla rynku pracy
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego kształci na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, profesjonalistów - głównie z myślą o przygotowaniu do zawodów z konkretnych branż. Dlatego programy kształcenia na poszczególnych kierunkach w PUSB w ponad 50% stanowią zajęcia praktyczne. Część z kierunków to studia kwalifikacyjne, które dają uprawnienia do wykonywania specjalistycznych zawodów, takich jak pielęgniarka, kosmetolog, dietetyk, pedagog. Stała współpraca z lokalnymi pracodawcami nie tylko daje możliwość odbycia profesjonalnych staży oraz praktyk, ale dostarcza również szczegółowego rozeznania na rynku pracy - w tym na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wśród pracodawców współpracujących z uczelnią znajduje się między innymi Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, laboratoria diagnostyczne oraz Instytut Ogrodnictwa. Kierunki inżynierskie oferowane przez uczelnię to informatyka i ogrodnictwo. Obydwie branże cechuje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, dlatego absolwenci PUSB dobrze odnajdują się na rynku pracy.

Studia praktyczne
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego może poszczycić się jedną z najlepszych baz dydaktycznych w makroregionie. Dysponuje przepięknym kampusem - zrewitalizowanymi budynkami zabytkowymi, wśród bujnej, zadbanej zieleni. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe, a także specjalistyczne pracownie i laboratoria, między innymi kosmetologiczne, biochemiczne, mikrobiologiczne, ratownictwa medycznego czy umiejętności pielęgniarskich. Wszystkie pracownie są w pełni skomputeryzowane i zaopatrzone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Studentów i absolwentów wspiera studenckie Biuro Karier, które jest łącznikiem między światem nauki a rynkiem pracy. Biuro pełni ważną rolę w poszerzaniu potencjału rozwojowego Uczelni, a jego celem jest przygotowanie studentów i absolwentów do rosnących wymagań, z uwzględnieniem potrzeb regionalnego rynku pracy.

Studia przyjazne dla studenta
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego jest uczelnią średniej wielkości, co daje unikatowy, kameralny wręcz charakter prowadzonych zajęć. W odróżnieniu od masowych uczelni, każdy student jest tu traktowany indywidualnie, a jego potrzeby są dostrzegane. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone w małych grupach, co sprawia, że studenci mogą nauczyć się więcej. Studia stacjonarne są w pełni darmowe. Studenci mają możliwość korzystania z programów stypendialnych oraz zakwaterowania w Domu Studenta.

Bardzo ważnym aspektem PUSB jest bogate życie pozauczelniane studentów. Obok licznych kół naukowych oraz Akademickiego Związku Sportowego w PUSB działa Międzynarodowa Szkoła Letnia w ramach, której organizowane są wyjazdy studyjne. Na terenie kampusu działa Uczelniana Rada Samorządu Studentów. Zadaniem URSS, oprócz czuwania nad prawami i obowiązkami studentów i rozwiązywania bieżących problemów, jest organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, takich jak juwenalia, wigilie i ostatki. Warto dodać, że studenci PUSB od wielu lat współpracują z Domem Dziecka w Strobowie, pomagając dzieciom w odrabianiu lekcji i prowadząc zajęcia wyrównawcze.

Kierunki studiów

Oferta edukacyjna


Studia z obszaru nauk medycznych:
- Pielęgniarstwo
- Kosmetologia
- Dietetyka

Studia biznesowe:
- Zarządzanie
- Finanse i Rachunkowość

Studia inżynierskie:
- Ogrodnictwo
- Informatyka

Studia pedagogiczne:
- Pedagogika
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia z obszaru bezpieczeństwa:
- Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia z obszaru prawo i administracja:
- Administracja
- Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Zasady rekrutacji

Procedury rekrutacji składają się z pięciu etapów:


Etap I - rejestracja elektroniczna (obowiązkowa)
Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie: System IRK, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Etap II - składanie dokumentów (obowiązkowe)
Każdy z kandydatów, po zalogowaniu się i wypełnieniu wszystkich danych, powinien niezwłocznie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Uczelni, min. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, trzy fotografie o wymiarze 35×45 mm oraz dowód opłaty rekrutacyjnej.

Etap III - postępowanie kwalifikacyjne
Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego kandydata na studia.

Etap IV - ogłoszenie wyników
Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów, w kolejności uzyskanych wyników, wraz z podaniem liczby punktów, ogłaszane są w siedzibie PUSB (ul. Batorego 64C) poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie ich na stronie uczelni w zakładce: wyniki rekrutacji.

Etap V - Procedura odwoławcza
Od decyzji wydziałowych komisji ds. doboru kandydatów na studia, kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji ds. Doboru Kandydatów na Studia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi.

Więcej TUTAJ

Pod lupą

Studia pielęgniarskie praktycznie i zawodowo
Studia pielęgniarskie kształcące do zawodu w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i warunki laboratoryjne we współpracy z praktykami znającymi specyfikę pracy w Polsce i za granica? Tak właśnie wygląda kształcenie na jednym z najmłodszych w kraju kierunku pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach.

Komentarze obsługiwane przez CComment