Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

 ul. Kasprzaka 49
 01-234 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 225350149


Opis

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI
ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI

 

Nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, psychologii medycznej, ratownictwa medycznego i dietetyki. Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów z dietetyki i ratownictwa medycznego. Oferujemy naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych placówkach medycznych w Warszawie. Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, psychologa medycznego, ratownika medycznego i dietetyka, do pracy z chorymi i niepełnosprawnymi. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.

 


 DLACZEGO MY

 • wybitni wykładowcy, doświadczeni eksperci, praktycy - najwyższe kwalifikacje, międzynarodowe sukcesy
 • przyszłościowe kierunki studiów, ciekawe projekty, twórcza atmosfera, stypendia
 • wysoki poziom kształcenia, nowatorski program, kursy, szkolenia
 • wiodąca pozycja wśród uczelni o profilu medycznym
 • rozbudowana baza dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie
 • praktyki w najbardziej prestiżowych placówkach medycznych w Warszawie
 • tradycja słynnej konstancińskiej szkoły rehabilitacji
 • PSYCHOLOGIA MEDYCZNA - nowy kierunek, jedyny w Polsce
 • współpraca międzynarodowa / wymiana studencka / ECTS - Europejski System Transferu Punktów
 • koła naukowe / sekcje sportowe / Klub Studencki
 • zdrowy sposób myślenia o edukacji zgodny z wyzwaniami współczesności

 

PRACUJ W SWOIM ZAWODZIE W POLSCE I NA ŚWIECIE

 • bezpieczna przyszłość, stabilna praca, satysfakcja zawodowa
 • psycholog medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, dietetyk - zawody najbardziej poszukiwane przez Pracodawców w PL, UE, USA, Japonii
 • praca w swoim zawodzie w Polsce i na świecie
 • praca w szpitalach, placówkach medycznych, gabinetach, ośrodkach sportowych , ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, prywatnym biznesie, sporcie, fundacjach, praca z chorymi, rehabilitacja medyczna, przywracanie sprawności

 

Motto naszej uczelni brzmi "Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra".
Dobra dla innych i dobra dla siebie samego.
Właśnie dlatego warto u nas studiować.

Oferta edukacyjna

FIZJOTERAPIA
5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE
PSYCHOLOGIA MEDYCZNA
RATOWNICTWO MEDYCZNE
DIETETYKA
3-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE
2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE

http://rekrutacja.wsr.edu.pl/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/

Motto naszej uczelni brzmi "Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra".
Dobra dla innych i dobra dla siebie samego.
Właśnie dlatego warto u nas studiować.


FIZJOTERAPIA

5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Według "nowej" Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, nowi studenci rozpoczynają 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku FIZJOTERAPIA.

2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE

Studenci, którzy rozpoczęli naukę fizjoterapii wcześniej, będą mieli możliwość uzyskania tytułu magistra podczas 2-letnich studiów uzupełniających.

Studiuj Fizjoterapię w Wyższej Szkole Rehabilitacji! Pytasz dlaczego? Oto dlaczego:
Jesteśmy wśród 5 najlepszych polskich uczelni, w których można studiować fizjoterapię.
Na naszej uczelni wykładają wybitni Profesorowie, znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej, twórcy słynnej na cały świat Konstancińskiej Szkoły Rehabilitacji.

Wśród naszej kadry są obecni i byli Konsultanci Krajowi do spraw rehabilitacji. To dzięki ich wiedzy, talentowi i pracy dziesiątki tysięcy ludzi żyje, wróciło do zdrowia i sprawności.

Nasza Kadra: http://www.wsr.edu.pl/uczelnia/kadra
Praktyki kliniczne i zawodowe prowadzone są w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie. m.in.: Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER", Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie, Instytut ,,Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Instytut Kardiologii w Aninie, Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek", Szpital SOLEC, Szpital Attis, Wojskowy Instytut Medyczny, Centrum Onkologii.

WSR zapewnia swoim Studentom doskonałe warunki do kształcenia. Gwarantujemy największą, najlepiej wyposażoną i funkcjonalną bazę dydaktyczną w Polsce wśród niepublicznych uczelni wyższych o profilu medycznym. Już od pierwszego roku Studenci zdobywają wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Ćwiczenia odbywają się w doskonale usprzętowionych pracowniach i w wiodących placówkach medycznych w Warszawie i okolicach, z którymi Uczelnia ściśle współpracuje i ma podpisane długoletnie umowy. Dysponujemy bardzo nowoczesną uczelnianą bazą do nauki fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Nasze pracownie budzą podziw u wszystkich naszych Gości. Stawiamy na nowoczesność i praktyczne wykształcenie, co przyczynia się do zintegrowania nabytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Studenci zdobywają doświadczenie w zawodzie, poznają środowisko oraz możliwości na rynku pracy. Opanowane umiejętności poszerzają wiedzę, która daje wiele satysfakcji podczas pomagania innym ludziom - zgodnie z mottem WSR: "Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra". Ćwiczenia kliniczne dają również możliwość dostępu do innowacyjnych, zaawansowanych procedur medycznych, a w zgłębianiu wiedzy pomocna jest Biblioteka WSR, która szczyci się najbogatszym w Polsce specjalistycznym księgozbiorem z dziedziny rehabilitacji. Działają na uczelni koła naukowe, gdzie można realizować swoje pasje. Studenci aktywnie uczestniczą w pracach naukowych uczelni, będą mogli publikować swoje artykuły w naszym piśmie.
 • Absolwent naszej Uczelni uzyskuje bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Jako jedyni w Polsce w szerokim zakresie uczymy rehabilitacji kardiologicznej i proktologicznej.
 • Absolwent WSR Warszawa uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów.
 • Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych oraz podjęcia własnej działalności i znajdują zatrudnienie w kraju i za granicą.

Fizjoterapeuta jest jednym z kilku zawodów o najlepszych perspektywach. Na rynku pracy zawsze premiowane są wysokie kwalifikacje. Bądź pewny, że u nas zdobędziesz najwyższe.

Koszty nauki na kierunku Fizjoterapia są niemałe, ale otrzymujesz świetną ofertę edukacyjną za dobrą, uczciwą cenę.

Wyobraź sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym. Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

Jak studiować w dobrej uczelni i mieć stabilną przyszłość?
Kierunek Psychologia medyczna zaprasza na studia.
Czym jest psychologia medyczna?

Psychologia medyczna to dziedzina wyłoniona z psychologii klinicznej i medycyny. Jej założeniem jest stosowanie psychologii w medycynie.

Psychologia medyczna I stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Psychologia medyczna oferuje istotne wsparcie w skutecznym leczeniu - wychodząc z założenia, że człowiek jest jednością psychosomatyczną. Pomaga w uzyskaniu dobrego kontaktu człowieka chorego z rodziną, lekarzami, pielęgniarkami, terapeutami. Wspomaga osoby chore, potrzebujące takich czynników leczących jak wiara, nadzieja i przekonania, że można wyzdrowieć.

Psychologia medyczna to także ogromny obszar działań profilaktycznych. Człowiek nie może być tylko zredukowany do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego czyli podstawy zdrowia. Psychologia medyczna to studia skierowane w przyszłość. W wielu krajach o wyższych standardach opieki zdrowotnej włączenie w profilaktykę i opiekę zdrowotną psychologii medycznej stało się normą.

Kto może studiować psychologię medyczną?
Na kierunek psychologia medyczna zapraszamy wszystkie osoby posiadające maturę, które chcą pomagać i wspierać innych ludzi. Ukończenie psychologii medycznej w Wyższej Szkole Rehabilitacji daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej przyszłościowych zawodów.

Kandydat na studia powinien cechować się:
 • duża empatią
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • chęć niesiania pomocy chorym i potrzebującym
 • odporność na stres
 • chęć uczenia się w Uczelni, która stawia na rozwój, dobrą atmosferę i profesjonalną kadrę.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?
Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Psychologia medyczna.
Absolwenci tego kierunku nabędą unikalnych umiejętności. Gwarantuje to nowatorski, bardzo przemyślany program studiów i wybitna kadra nauczycieli akademickich.

Nasza Kadra: http://www.wsr.edu.pl/uczelnia/kadra
Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla osób dbających o zdrowie rośnie lawinowo. Osoby chore, niepełnosprawne, poszkodowane w wypadkach potrzebują takiego wsparcia jako ważnego elementu w procesie leczenia. Absolwent psychologii medycznej w WSR będzie mógł skutecznie pomagać zarówno ludziom chorym jak i zdrowym, będzie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów zarówno w kraju jak i za granicą. Z tej szansy warto skorzystać.
Studia swym zakresem obejmują przedmioty z różnych dziedzin psychologii, technik terapeutycznych oraz stawiania diagnozy psychologicznej. Tę wiedzę zdobywa student w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych. Stawiamy na rozległą wiedzę, dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne. Proponujemy naszym studentom praktyki w najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie Warszawy i w okolicach.

Gdzie znajdzie pracę absolwent naszej Uczelni?
Absolwent naszej Uczelni uzyska bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa medycznego, a więc do pracy z lekarzami każdej specjalizacji, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, po ciężkich i trudnych zabiegach chirurgicznych, na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, intensywnej terapii, ale także z osobami z depresją, uzależnieniem czy po próbach samobójczych.

Absolwent kierunku psychologia medyczna jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, centra medyczne), hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej.

Absolwent uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii z chorym jak również z rodziną. Dowie się dlaczego równowaga pomiędzy czterem wymiarami istnienia: psychologicznym, fizycznym, społecznym i duchowym jest tak ważna dla zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?
Nauka na kierunku psychologia medyczna trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Wyższa Szkoła Rehabilitacji w 2015 roku otrzymała akredytację na ten kierunek.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.
Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najlepszych placówkach w Warszawie i okolicach: w Instytucie "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji - "Stocer" - Konstancin Jeziorna, Hospicjum Onkologicznym na ul. Pileckiego 105 w Warszawie.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studiuj Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji! Pytasz dlaczego? Oto dlaczego:
Pozyskaliśmy wybitnych specjalistów, profesorów o najwyższym potencjale i międzynarodowej sławie.

Na tym kierunku poznasz konsultantów krajowych z medycyny ratunkowej, anestezjologii, chirurgii, (to najlepsi specjaliści w danej dziedzinie medycyny powołani przez Ministra Zdrowia do nadzoru krajowego) wybitnych lekarzy i znakomitych ratowników o ogromnej wiedzy praktycznej.

Połączenie naszego doświadczenia i niezwykłej wiedzy nauczycieli akademickich jest gwarancją uzyskania najwyższych możliwych kwalifikacji w tym zawodzie. To jest wprost bezcenne. Te nazwiska mówią same za siebie: http://www.wsr.edu.pl/uczelnia/kadra

Kadrze nauczycieli przewodzi dr hab.n.med. Andrzej Zawadzki, były Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej.
U nas warto studiować, tu na pewno nauczysz się dużo więcej. Na Ratownictwie będziecie mogli naprawdę się wykazać i zrealizować swoje pasje. Bardzo profesjonalne zajęcia praktyczne i praktyki studenckie w najlepszych ośrodkach, współpraca uczelni ze stacjami pogotowia i SOR oraz możliwość staży po studiach to kolejne atuty.

Nawiązaliśmy współpracę z AHA (Amerykańskim Towarzystwem Serca), organizacją tworzącą światowe standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej i wprowadzamy szkolenia AHA w program kształcenia ratowników.
Ukończenie u nas ratownictwa medycznego to wiedza i umiejętności na światowym poziomie, poznanie wybitnych ludzi związanych z medycyną ratunkową, to prestiż i wyróżnienie.

Ofert studiowania ratownictwa na różnych uczelniach jest wiele. Najczęściej zadawane sobie pytanie-co z pracą po studiach? Jeśli rynek pracy nie jest najłatwiejszy, to wtedy liczą się wysokie kwalifikacje. U nas zdobędziesz najwyższe.
Jest jeszcze jeden element, który koniecznie trzeba brać pod uwagę. Niedługo wejdzie w życie nowa ustawa o Ratownictwie Medycznym, która kładzie duży nacisk na wysokie umiejętności ratowników medycznych, są nawet plany, aby te umiejętności skutecznie weryfikować. Przewiduje się także półroczny staż po ukończeniu studiów, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu. Nasza Uczelnia, dzięki wieloletniej współpracy z wieloma ośrodkami, szpitalami i stacjami pogotowia będzie miała takie możliwości. To wszystko przekłada się to na dobre perspektywy zawodowe, pewność i stabilność dla siebie i rodziny.
Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Koszty nauki na kierunku Ratownictwo Medyczne są niemałe, ale otrzymujesz świetną ofertę edukacyjną za dobrą, uczciwą cenę.

Wyobraź sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.
Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.
Rejestrujcie się. Można tego dokonać bez żadnych kosztów.

Gdzie znajdzie prace absolwent naszej uczelni?
Zapotrzebowanie na ratowników medycznych jest ogromne!
Ratownik medyczny może podjąć pracę w zespołach państwowego ratownictwa medycznego na szpitalnych oddziałach ratunkowych, w wojsku, straży pożarnej, straży przemysłowej czy firmach świadczących przewozy medyczne.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?
Nauka na kierunku Ratownictwo medyczne trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najlepszych placówkach w Warszawie i okolicach.

Na ukończeniu studiów nauka ratownika medycznego się nie kończy.
Dlatego tak ważne dla rozwoju jego kariery są kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Na naszej uczelni studenci już podczas trwania nauki mają możliwość odbywania różnych kursów doskonalących ich umiejętności. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Na wszystkie kursy i studia podyplomowe nasi studenci mają zniżki, rabaty i możliwość opłat ratalnych.

Organizujemy kursy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych), zgodnie z wymogami ustawy o PRM (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

DIETETYKA

3-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE

2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE

Studiuj Dietetykę w Wyższej Szkole Rehabilitacji! Pytasz dlaczego? Oto dlaczego:
Dietetyka to dziedzina z ogromną przyszłością, jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie. Niestety wiedza, jaką otrzymują studenci w Polsce jest mocno przestarzała, często są to teorie sprzed 30-40 lat. Naszą intencją jest, aby przekazać najnowsze osiągnięcia z tej dziedziny wiedzy, dla wielu jeszcze kontrowersyjne.

Jak utworzyć nowy kierunek studiów-dietetykę i być pewnym, że studentom damy maksimum tego, co najlepsze? Nasza kadra jest odpowiedzią. To uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi i co bardzo ważne, świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie i często sami je tworzący. Wielu z nich oglądamy w programach telewizyjnych, czytamy ich artykuły, korzystamy z porad i konsultacji. To m.in.: http://www.wsr.edu.pl/uczelnia/kadra

Od naszych wykładowców dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dieto zależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Najnowszą propozycją jest specjalizacja z doradztwa prozdrowotnego-Coach zdrowia.

Gdzie znajdzie pracę absolwent naszej Uczelni?
Absolwent 3-letnich studiów licencjackich oraz 2-letnich studiów uzupełniających magisterskich na kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Rehabilitacji posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych.

Absolwent dietetyki dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania w Wyższej Szkole Rehabilitacji będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne. Możliwości pracy dla dobrego dietetyka są nieograniczone. Te możliwości to oprócz placówek medycznych to także hotele, SPA, przedszkola, szkoły, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria, do których przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców, poradnie oraz własna działalność.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?
Nauka na kierunku dietetyka trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Po uzyskaniu tego tytułu studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i kontynuowania nauki na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich. Prowadzimy studia niestacjonarne. Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najbardziej renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach.

Umożliwiamy także podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych, a także na kursach i szkoleniach organizowanych przez naszą Uczelnię.

Koszty nauki na kierunku Dietetyka są niemałe, ale otrzymujesz świetną ofertę edukacyjną za dobrą, uczciwą cenę.
Wyobraź sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym. Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Rejestrujcie się. Można tego dokonać bez żadnych kosztów.

STUDIA PODYPLOMOWE

Dostępne kierunki:
 • Coaching zdrowia
 • Pedagogika i doradztwo zawodowe
 • Dietetyka w sporcie
 • Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Rehabilitacja dzieci i niemowląt
 • Rehabilitacja w geriatrii
 • Psychodietetyka

Komentarze obsługiwane przez CComment