Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

adres:
  Al. Jerozolimskie 148
 02-326 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 228865012


Opis

Lingwistyczna Szkoła Wyższa
Atrium Reduta Business Center
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa
tel. 22 886 50 12
e-mail dziekanat@lingwistyka.edu.pl


Wejście jest możliwe od:

 • wejście główne przez Centrum Handlowe (windami panoramicznymi na II piętro)
 • wejście dodatkowe od strony Al. Jerozolimskich (domofon)

Dojazd komunikacją miejską:

 • autobus linie 127, 158, 178, 187, 191, 517 ( przystanek bezpośrednio przed obiektem)
 • WKD stacja Warszawa Reduta Ordona (4 min pieszo od stacji)


Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie istnieje na edukacyjnej mapie Polski od roku akademickiego 1999/2000 i jest jedyną prywatną specjalistyczną uczelnią językową w województwie mazowieckim i jedną z niewielu w Polsce.

 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia na specjalnościach język angielski (anglistyka ), język niemiecki (germanistyka) oraz język rosyjski (rusycystyka), dzięki znacznej liczbie godzin dydaktycznych gwarantuje uzyskanie bardzo dobrej znajomości języków obcych w zakresie wybranej specjalizacji. Głównym założeniem naszej uczelni jest praktyczna nauka zawodu. Szkolimy przyszłych profesjonalistów językowych

 

Język specjalności można wybrać spośród języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, jako drugi język obcy (lektorat) można wybrać: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, japoński lub arabski. Po ukończeniu lektoratu student uzyskuje znajomość języka na poziomie komunikatywnym.

 

Ofertę swoją kierujemy do osób posiadających minimum średnie wykształcenie, pragnących kontynuować na poziomie profesjonalnym naukę języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, pogłębioną o praktyczną wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej oraz uzyskać wyższe wykształcenie i zawodowe umiejętności tłumacza lub/i nauczyciela języka obcego.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE:

1. Uczelnia oferuje studentom autorski, praktyczny profil studiów, którego głównym zadaniem jest praktyczna nauka zawodu.
2. Ukończona filologia na LSW to otwarte drzwi do kariery:

 • studia przygotowują do pracy w wybranym zawodzie, którą można podjąć zaraz po ukończeniu studiów,
 • każdy absolwent posiada znajomość języka specjalności w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (zbliżonej do rodzimej) oraz znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym,
 • znajomość kultury i języka jest pomocna nie tylko na polu zawodowym, daje poczucie pewności siebie w kontaktach towarzyskich i biznesowych, pozwala na realizowanie swoich pasji i dostarcza narzędzi dozdobywania wiedzy,
 • zdobyte kwalifikacje na studiach pierwszego stopnia pozwalają na kontynuowanie kształcenia na wybranym kierunku na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych.

3. Elastyczne formy studiowania: uczelnia w ramach oferowanego kierunku studiów proponuje zróżnicowany system studiów, który pozwala na wybór optymalnej dla każdego formy studiowania.
4. Atrakcyjny system stypendialny: uczelnia oprócz powszechnego systemu pomocy materialnej, posiada własny uczelniany system stypendiów, promujący ( już od średniej 4,0 ) studentów osiągających dobre wyniki w nauce. Wyższa średnia - niższe czesne!
5. Na przestrzeni 20 lat prowadzone przez uczelnię anglistyka, germanistyka i rusycystyka były wielokrotnie pozytywnie oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
6. Nowa siedziba Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie znajduje się na II piętrze Atrium Reduta Business Center, a jej położenie umożliwia bardzo dobrą komunikację z całym miastem, a także okolicami stolicy. Uczelnia znajduje się blisko głównych węzłów komunikacyjnych (autobusów, WKD i PKP), co sprawia, że studenci z łatwością mogą dojechać do uczelni z różnych części Warszawy i okolic. W gmachu Uczelni mają swoją siedzibę wszystkie władze szkoły, znajdują się w nim również pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe, biblioteka oraz zaplecze naukowe i socjalne.
7. Zróżnicowane programy studiów podyplomowych są przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego) i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych.

 

Odwiedź naszą stronę internetową: lingwistyka.edu.pl

 

Zapraszamy do nas na praktyczne studia filologiczne!

Oferta edukacyjna

KIERUNEK FILOLOGIA

Specjalność ANGLISTYKA (język angielski)


(I i II stopień)

Specjalizacje studia licencjackie:
 • Tłumaczeniowa
 • Nauczycielska
 • Nauczycielsko-tłumaczeniowa
 • Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

Specjalizacje studia magisterskie:
 • Tłumaczeniowa
 • Nauczycielska
 • Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

Specjalność GERMANISTYKA (język niemiecki)

(I i II stopień)

Specjalizacje studia licencjackie:
 • Tłumaczeniowa
 • Nauczycielska
 • Nauczycielsko-tłumaczeniowa
 • Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

Specjalizacje studia magisterskie:
 • Tłumaczeniowa
 • Nauczycielska
 • Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

Specjalność RUSYCYSTYKA (język rosyjski)


(I i II stopień)

Specjalizacje studia licencjackie:
 • Tłumaczeniowa
 • Nauczycielska
 • Nauczycielsko-tłumaczeniowa
 • Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

Specjalizacje studia magisterskie:
 • Tłumaczeniowa
 • Nauczycielska
 • Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

Specjalizacje studia podyplomowe (język angielski, niemiecki, rosyjski):

Studia podyplomowe dla nauczycieli:
 • Metodyka nauczania języka obcego

Studia podyplomowe dla tłumaczy:
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych
 • Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich i Audiowizualnych

Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego:
 • Język Angielski dla księgowych i finansistów
 • Język Angielski dla Prawników
 • Język Niemiecki dla Prawników
 • Język Angielski dla Personelu Medycznego

Więcej o studiach podyplomowych: https://podyplomowe.studia.net/uczelnia/230,lingwistyczna-szkola-wyzsza-w-warszawie

Zasady rekrutacji

Nabór 2019/2020 na studia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie odbywa się dwa razy w roku akademickim:

 • NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY: 25.04.2019 r. - 30.09.2019 r.
 • NABÓR NA SEMESTR LETNI: 10.01.2020 r. - 29.02.2020 r.

Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Komentarze obsługiwane przez CComment