Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

 ul. Kośnego 72
 45-372 Opole
 Opole
 opolskie

tel. 774019444


Dlaczego warto

Jesteśmy uczelnią biznesu. Nasi studenci uczą się jak wykorzystywać wiedzę i osobiste predyspozycje na rynku pracy. Wykładowcy WSB to uznani eksperci i doświadczeni praktycy. Dlatego wybierając WSB zyskujesz stabilność studiów oraz wiarygodność i rozpoznawalność dyplomu.

Zaufaj największej w Polsce grupie uczelni biznesu!

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu jest Wydziałem Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - dzięki temu studiując w Opolu, zdobywasz dyplom wrocławskiej uczelni! Co więcej, wybierając WSB w Opolu, zyskujesz stabilność studiów oraz wiarygodność i rozpoznawalność swojego dyplomu, bo Wyższym Szkołom Bankowym zaufało już ponad 300 000 studentów!

Ofertę studiów tworzymy na podstawie potrzeb rynku pracy, a programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Dzięki temu Twoja wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane na studiach w pełni odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy.

Innymi słowy, w WSB uczysz się przede wszystkim praktycznie! Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów i wieloletnich praktyków, z wykorzystaniem case studies. W trakcie warsztatów rozwiązujesz realne problemy występujące w prawdziwych firmach i instytucjach.

Zdobytą na zajęciach wiedzę możesz rozwijać także w kołach naukowych - w WSB w Opolu możesz dołączyć do kół działających przy kierunkach administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, przy kierunkach inżynierskich (logistyka oraz inżynieria zarządzania) jak również podczas organizowanych przez uczelnię staży, praktyk i wizyt studyjnych w najważniejszych firmach i instytucjach w regionie.

Zapraszamy do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu na studia licencjackie i inżynierskie, studia magisterskie, studia podyplomowe, szkolenia. Poznaj naszą ofertę: www.wsb.pl/opole

Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu!

Studentem studiów licencjackich i inżynierskich w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Na studia magisterskie i podyplomowe zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków!

Na wybranych specjalnościach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich masz możliwość skorzystać z dofinansowania EFS - zapytaj o szczegóły w Biurze Rekrutacji!

Jak się zapisać na studia?

Możesz zrobić to online za pośrednictwem formularza zapisów: https://www.wsb.pl/rekrutacja lub osobiście w naszym Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

Skontaktuj się z nami:
tel. 77 40 19 444
e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

lub znajdź nas w SOCIAL MEDIACH
FB: https://www.facebook.com/WSBopole/
Instagram: www.instagram.com/wyzsze_szkoly_bankowe
YT: www.youtube.com/user/GrupaWSB
TT: https://twitter.com/eksperci_wsb

Studia I st.

KIERUNKI STUDIÓW LICENCJACKICH I INŻYNIERSKICH


KIERUNEK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • Administracja i finanse samorządowe
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Bankowość i doradztwo finansowe
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość
 • Specjalista kadr i płac

KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
 • Inżynieria jakości w produkcji i usługach
 • Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Inżynieria zarządzania projektami IT
 • Inżynier przemysłu 4.0

KIERUNEK: LOGISTYKA
 • Inżynieria lean manufacturing
 • Inżynieria procesów transportowych
 • Inżynieria systemów logistycznych

KIERUNEK: PEDAGOGIKA
 • Pedagogika opiekuńcza i asystent osób starszych
 • Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
 • Animator kultury i nowoczesnych mediów
 • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i pro?laktyka społeczna

KIERUNEK: PRAWO W BIZNESIE
 • Mediacje i negocjacje
 • Prawo w zarządzaniu
 • Prawo w medycynie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
 • International business
 • Menedżer marketingu i sprzedaży
 • Psychologia i komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • ? Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia II st.

KIERUNKI STUDIÓW MAGISTERSKICH


KIERUNEK:
PEDAGOGIKA
 • Andragogika i doradztwo personalno-zawodowe
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE - w formule tradycyjnej
 • International management
 • Marketing i media społecznościowe
 • Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Menedżer produkcji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE - w trybie łączonym ze studiami podyplomowymi
 • Menedżer finansista
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie w oświacie


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE - w formule studiów on-line
 • Zarządzanie Projektem - Junior Project Manager
 • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi

Zasady rekrutacji


Studentem studiów licencjackich i inżynierskich w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Na studia magisterskie i podyplomowe zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków!

Jak się zapisać na studia?

Możesz zrobić to online za pośrednictwem formularza zapisów: https://www.wsb.pl/rekrutacja lub osobiście w naszym Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę. Szczegóły na www.wsb.pl/opole

Komentarze obsługiwane przez CComment