Akademia IGNATIANUM w Krakowie

adres:
 ul. Kopernika 26
 31-501 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 123999699


Opis

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi, studia są bezpłatne. Tworzą ją trzy Wydziały: Filozoficzny, Pedagogiczny oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

 

Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny ? do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Oferta edukacyjna

Akademia IGNATIANUM w Krakowie oferuje atrakcyjne kierunki studiów.

1. Nauki o polityce:

Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:


 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie informacją i media
 • Public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka bezpieczeństwa


Studia II stopnia, specjalności:


 • Bezpieczeństwo państwa
 • Media, reklama i promocja w sferze publicznej
 • Analityka polityczna
 • Cyberbezpieczeństwo2. Filozofia:

Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.


Studia I stopnia, specjalności:


 • Edukacja etyczna
 • Etyka i coaching
 • Filozofia klasyczna i współczesna


Studia II stopnia, specjalności:


 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching3. Kulturoznawstwo:

Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Zarządzanie instytucjami kultury


Studia II stopnia, specjalności:


 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Cyberkultura i media
 • Promocja kultury
 • Sztuki wizualne i teatr4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:


 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe


Studia II stopnia, specjalności:


 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia5. Turystyka i rekreacja:

Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności:


 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana6. Psychologia:

Studia z psychologii to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności:


 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania7. Pedagogika:

Studia I i II stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:


 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca


Studia II stopnia, specjalności:


 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (studia stacjonarne)
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją (studia niestacjonarne)8. Praca socjalna:

Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studia II stopnia to możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:


 • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych


Studia II stopnia, specjalności:


 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • Wsparcie społeczne9. Filologia angielska:

Studia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:


 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie


Studia II stopnia, specjalności:


 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim10. Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej:

Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:


 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych11. Administracja i polityka publiczna:

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:


 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union


Studia II stopnia, specjalności:


 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia: https://studia.ignatianum.edu.pl/rekrutacja/

Sprawdź jakie masz szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów. Kalkulator wyników: https://studia.ignatianum.edu.pl/kalkulator-wynikow/

Komentarze obsługiwane przez CComment