Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

adres:
 ul. Dywizjonu 303 35
 08-521 Dęblin
 Dęblin
 lubelskie

kontakt:
 tel. 261517100


Opis
Dziś, w świecie nieustannie zmieniających się technologii, wyszkolenie profesjonalnych pilotów wojskowych i cywilnych jest prawdziwym wyzwaniem. Tylko innowacyjna i doskonale wyposażona uczelnia z rozwiniętą infrastrukturą oraz bazą szkoleniową, może podołać temu zadaniu.

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to jedyna uczelnia w Europie łącząca nowoczesną edukację z wyjątkowymi tradycjami lotniczymi. Już od prawie stu lat przygotowujemy pilotów wojskowych na potrzeby Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadamy certyfikowane ośrodki szkolenia oraz statki powietrzne, trenażery i symulatory najnowszej generacji. Wyróżnia nas nowatorskie podejście do kształcenia i szkolenia, trudno znaleźć w Europie szkołę wyższą o podobnym potencjale.

Założenie stalowego munduru przez młodych ludzi jest spełnieniem życiowych ambicji i realizacją pasji do lotnictwa - jesteśmy ich Szkołą Marzeń. Dla przemysłu i firm zewnętrznych Uczelnia to przede wszystkim prestiżowy partner do współpracy ze względu na jej ogromny potencjał i wieloletnie tradycje lotnicze. To właśnie świadczy o naszej wyjątkowości.

Szczegóły o Szkole Orląt znajdziesz na stronie www.law.mil.pl

Oferta edukacyjna

STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ LOTNICTWA

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca)
 • nawigacja lotnicza (nawigator statku powietrznego)
 • bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP)

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja statków powietrznych

NAWIGACJA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania)
 • zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego)

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • zarządzanie ruchem lotniczym

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

LOGISTYKA
studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w specjalności:
 • ogólnologistycznej

STUDIA CYWILNE


WYDZIAŁ LOTNICTWA

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • pilotaż statku powietrznego
 • awionika
 • inżynieria lotnicza
 • bezzałogowe statki powietrzne

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja statków powietrznych

NAWIGACJA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie ) w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • ochrona osób i mienia
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

LOGISTYKA
studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie ) w specjalnościach:
 • logistyka lotnictwa
 • logistyka wojskowa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku

Zasady rekrutacjiREKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE

 
Najczęściej zadawane pytania: 
https://www.law.mil.pl/images/kandydat/oferta_dydaktyczna/uncategorized/faq_20180416.pdf

Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i trwa do 31.03 2019 r.


Etap I Wnioski


Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).

W 2019 r. przewidziana ilość miejsc wynosi 108 z podziałem na kierunki:

Nawigacja - 23

Logistyka - 25

Lotnictwo i Kosmonautyka - 60

Limity przyjęć na poszczególne specjalności:

Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego - 15 miejsc

Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego - 20 miejsc

Pilot śmigłowca - 25 miejsc

Nawigator naprowadzania - 10 miejsc

Ruch lotniczy - 13 miejsc

Ogólnologistyczna - 25 miejsca

Etap II Badania Lekarskie

 • Badanie lekarskie, które kandydat przechodzi w Rejonowej Komisji Lekarskiej zakończone jest określeniem zdolności do zawodowej służby wojskowej;
 • Badanie lekarskie, które kandydat przechodzi w Rejonowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie zakończone jest określeniem kategorii zdrowia w wybranej przez kandydata specjalności wojskowej.

Etap III Egzaminy

 • Szkolenie selekcyjne - sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowisku pilota (tylko dla osób, które wybierają specjalność pilot),
 • Egzamin ze sprawności fizycznej,
 • Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Analiza ocen ze świadectwa dojrzałości (matematyka, fizyka i j. angielski, punktacja z matury rozszerzonej 1:1, punktacja z matury standardowej 1:4).

Dane kontaktowe rekrutacji wojskowej
tel. +48 261 517 733

 

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE

 

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).
Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie należy spełnić następujące warunki:

 • założyć konto w internetowej rejestracji kandydatów (IRK),
 • wypełnić wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon itd.),
 • dokonać wyboru kierunku (lub kierunków) studiów,
 • po otrzymaniu wyników matury należy wprowadzić je NIEZWŁOCZNIE na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów (w przedmiocie do wyboru należy wprowadzić wynik najlepiej zdanego przedmiotu spośród przedmiotów do wyboru),
 • dokonać opłaty rekrutacyjnej,
 • czekać na informację o wstępnym zakwalifikowaniu na listę kandydatów (zostanie przesłana na konto kandydata w internetowej rejestracji kandydatów oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Uczelni,
 • po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek należy dostarczyć w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów (osobiście lub drogą pocztową),
 • po wstępnym zakwalifikowaniu i złożeniu kompletu dokumentów do kandydata zostanie wysłana decyzja o przyjęciu na studia,
 • wziąć udział w uroczystej immatrykulacji i złożyć ślubowanie ? przyjęcie w poczet studentów "Szkoły Orląt"!

 

Dane kontaktowe rekrutacji cywilnej:
Dziekanat Wydziału Lotnictwa
tel. +48 26 151 88 11
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. +48 26 151 74 63
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
tel. +48 26 151 82 69

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment