Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii


 ul. Chodkiewicza 30
 85-064 Bydgoszcz
 Bydgoszcz
 kujawsko-pomorskie

tel. 523419314

www.wydzialpedagogikiipsychologii.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial_pedagogiki_psychologii/

Komentarze obsługiwane przez CComment