Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki


 ul. Ogińskiego 16
 85-092 Bydgoszcz
 Bydgoszcz
 kujawsko-pomorskie

tel. 523236740

www.naukiscisle.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial_matematyki_fizyki/

Komentarze obsługiwane przez CComment