Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska


  Al. Kaliskiego 7
 85-796 Bydgoszcz
 Bydgoszcz
 kujawsko-pomorskie

tel. 523408500

wbis.utp.edu.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment