Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

adres:
  Al. Mickiewicza 21
 31-120 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126624251


Opis

Uczelnia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 r. rozwijały się nauki rolnicze i leśne. Uczelnia jest obecnie jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. W strukturach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje 7 wydziałów oraz jednostka międzyuczelniana - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Studia prowadzone są na 31 kierunkach kształcenia i 65 specjalnościach. Oferta edukacyjna obejmuje też studia III stopnia w języku polskim i angielskim oraz kształcenie podyplomowe. Studenci mają do dyspozycji 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha.

 

Uczelnia kształci specjalistów z zakresu: rolnictwa, leśnictwa, biologii, hodowli zwierząt, weterynarii, ochrony środowiska, biotechnologii, geodezji, inżynierii środowiska, technologii żywności, techniki i inżynierii produkcji, ekonomii i zarządzania.
Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje prawie 10 tys. studentów. Uniwersytet prowadzi co roku kilkaset tematów badawczych, ponadto organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Studia na UR to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka organizująca m.in. Juwenalia, rajdy studenckie czy akcje charytatywne.

 

W swojej ofercie UR proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne w ramach programów ERASMUS i CEEPUS, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Oferta edukacyjna

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. 224
tel. 12 662 43 32, tel. 12 662 43 34,
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

Rolnictwo
Specjalności:

 • agroekonomia
 • agrobiologia
 • agroturystyka

 

Ochrona Środowiska
Specjalności:

 • biotechnologia środowiska
 • monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

 

Biogospodarka
Specjalności:

 • bezpieczeństwo biosanitarne
 • bioinżynieria produkcji pierwotnej

 

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

 

Zarządzanie
Specjalność:

 • zarządzanie w agrobiznesie

 

Ekonomia
Specjalność:

 • ekonomika agrobiznesu

 

Wydział Leśny
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46, pok. 106
tel. 12 662 50 05, e-mail: wles@urk.edu.pl

 

Leśnictwo
Specjalności:

 • gospodarka leśna
 • ochrona zasobów leśnych

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 108
tel. 12 662 40 66, e-mail: whbz@urk.edu.pl

 

Zootechnika
Specjalności:

 • hodowla zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

 

Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

 

Biologia Stosowana

 

Bioinżynieria Zwierząt

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 103a
inżynieria środowiska - tel. 12 662 40 57, inżynieria i gospodarka wodna - tel. 12 662 41 34
architektura krajobrazu - tel. 12 662 40 50, pok. 244
30-149 Kraków, ul. Balicka 253c, pok. 130a
geodezja i kartografia tel. 12 662 45 78, gospodarka przestrzenna - tel. 12 662 41 86
e-mail: wisig@urk.edu.pl

 

Inżynieria rodowiska

 

Inżynieria i Gospodarka Wodna

 

Geodezja i Kartografia
Specjalność:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości

 

Gospodarka Przestrzenna
Specjalność:

 • rozwój regionalny

 

Architektura Krajobrazu

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, pok. 125
biotechnologia - tel. 12 662 52 99, pozostałe kierunki - tel. 12 662 52 70
e-mail: rekrutacja@ogr.ur.krakow.pl

 

Biotechnologia
Specjalność:

 • biotechnologia stosowana

 

Ogrodnictwo
Specjalności:

 • agroekologia i ochrona roślin
 • ogrodnictwo z marketingiem
 • bioinżynieria

 

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

 

Sztuka Ogrodowa

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B, pok. 402
tel. 12 662 46 10, tel. 12 662 46 12, e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

 

Technika Rolnicza i Leśna

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:

 • inżynieria produkcji
 • organizacja i zarządzanie

 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Specjalności:

 • odnawialne źródła energii
 • gospodarka odpadami

 

Transport i Logistyka

 

Wydział Technologii Żywności
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, pok. 1.32
tel. 12 662 47 48, e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Specjalności:

 • technologia żywności
 • żywienie człowieka
 • bioinżynieria i bioprocesy

 

Dietetyka

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

 

Browarnictwo i Słodownictwo

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. 223,
tel. 12 662 44 23, tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

 

Rolnictwo
Specjalność:

 • agroekonomia

 

Ochrona Środowiska

 

Biogospodarka
Specjalności:

 • bezpieczeństwo biosanitarne
 • bioinżynieria produkcji pierwotnej

 

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

 

Zarządzanie
Specjalność:

 • zarządzanie w agrobiznesie

Ekonomia
Specjalność:

 • ekonomika agrobiznesu

 

Wydział Leśny
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46, pok. 108
tel. 12 662 50 02, e-mail: wles@urk.edu.pl

 

Leśnictwo
Specjalność:

 • gospodarka leśna

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 108
tel. 12 662 40 66, e-mail: whbz@urk.edu.pl

 

Zootechnika
Specjalność:

 • hodowla zwierząt

 

Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

 

Bioinżynieria Zwierząt

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 103
inżynieria środowiska - tel. 12 662 41 28, geodezja i kartografia - tel. 12 662 41 66
gospodarka przestrzenna - tel. 12 662 41 66
e-mail: wisig@urk.edu.pl

 

Inżynieria Środowiska
Specjalność:

 • inżynieria wodna i sanitarna

 

Geodezja i Kartografia
Specjalność:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości

 

Gospodarka Przestrzenna
Specjalność:

 • rozwój regionalny

 

STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 pok. W1-1, tel. 12 662 40 19
ucmw@urk.edu.pl
www.urk.edu.pl, www.uj.edu.pl
rekrutacja będzie prowadzona poprzez system ERK Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Weterynaria

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, pok. 125
tel. 12 662 52 71, e-mail: rekrutacja@ogr.ur.krakow.pl

 

Ogrodnictwo
Specjalności:

 • agroekologia i ochrona roślin
 • ogrodnictwo z marketingiem
 • bioinżynieria

 

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

 

Sztuka Ogrodowa

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B, pok. 402
tel. 12 662 46 10, tel. 12 662 46 12
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

Technika Rolnicza i Leśna

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:

 • inżynieria produkcji
 • organizacja i zarządzanie

 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Specjalności:

 • odnawialne źródła energii
 • gospodarka odpadami

 

Transport i Logistyka

 

Wydział Technologii Żywności
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, pok. 1.32
tel. 12 662 47 48, e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Specjalności:

 • technologia żywności
 • winiarstwo

Zasady rekrutacji

Tryb postępowania rekrutacyjnego 2018/2019

 

Rejestracja kandydatów na studia I i II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się za pomocą systemu elektronicznej rejestracji kandydatów UR.
Internetowy serwis rekrutacyjny UR oraz szczegóły związane z rejestracją dostępne są na stronie uczelni - www.rekrutacja.urk.edu.pl

 

Obsługę administracyjną procedury rekrutacji na kierunek weterynaria zapewnia Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Film

.be

Komentarze obsługiwane przez CComment