Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

adres:
 ul. Grudziądzka 5
 87-100 Toruń
 Toruń
 kujawsko-pomorskie

kontakt:
 tel. 566113310


Opis

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kształci studentów i prowadzi badania naukowe. Was, kandydatów na studia interesuje kształcenie. Piszemy tu jednak o obu dziedzinach, bo są one ze sobą w ścisłym związku. Nauczyciele są aktywnymi badaczami, więc studenci otrzymują wiedzę z pierwszej ręki. Sami też mogą uczestniczyć w rzeczywistych badaniach rozwijając umiejętności pracy w zespole, praktycznego rozwiązywania problemów, zdobywając bezcenne doświadczenie.

 

W skład Wydziału wchodzą Centrum Astronomii, Instytut Fizyki, Katedra Informatyki Stosowanej i Studium Politechniczne. Oprócz nich przy Wydziale umiejscowione jest - otwarte dla fizyków z całej Polski - doskonale wyposażone Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Jest on jednym z nielicznych na świecie, a jedynym w Polsce, gdzie wytwarza się tzw. kondensat Bosego-Einsteina i bada jego własności. Bada się tu także wyizolowane i zatrzymane w specjalnych pułapkach pojedyncze atomy i cząsteczki oraz prowadzi nowoczesne doświadczenia z zakresu informatyki kwantowej. W tych wszystkich badaniach obok naukowców biorą udział nasi studenci.

 

Na Wydziale mieści się Biuro Badawczo-Rozwojowe firmy Optopol. Zatrudnia ono naszych absolwentów zajmujących się udoskonalaniem konstrukcji i rozszerzaniem możliwości spektralnego tomografu optycznego do diagnozowania oka. To najlepsze na świecie urządzenie tego typu skonstruowane na naszym Wydziale przez Zespół Fizyki Medycznej.

 

W ostatnich latach zbudowaliśmy Centrum Optyki Kwantowej oraz pozyskaliśmy nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą w ramach projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych. Stworzone laboratoria badawcze wyposażone są w sprzęt na najwyższym światowym poziomie. Znajdują się tu także sale i pracownie dydaktyczne. Korzystają z nich studenci podejmujący teraz studia, a niektórzy po zakończeniu studiów będą mogli w nich pracować.

 

W ostatniej parametrycznej ocenie przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasz wydział znalazł się na pierwszym miejscu wśród wszystkich uniwersyteckich wydziałów zajmujących się fizyką i astronomią. W Rankingu Szkól Wyższych 2013 Perspektyw zajęliśmy trzecie miejsce w obszarze kierunków ścisłych w dziedzinie Fizyki i astronomii.

 

O studiach na Wydziale

Można u nas studiować tradycyjne dziedziny uniwersyteckie - astronomię i fizykę - oraz kierunki techniczne: fizykę techniczną, automatykę i robotykę, informatykę stosowaną i materiały współczesnych technologii. Studia pierwszego stopnia na astronomii i fizyce trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia pierwszego stopnia na pozostałych kierunkach trwają trzy i pół roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studiowanie kierunków technicznych na naszym Wydziale łączy dwie zalety: daje nowoczesny, poszukiwany zawód inżynierski oraz właściwe uniwersytetowi szerokie horyzonty, umiejętność dociekania istoty rzeczy i ciągłego kształcenia, która we współczesnym świecie jest nieuniknioną koniecznością.

 

Na drugim stopniu można kontynuować studia na astronomii lub fizyce, uzyskując tytuł magistra, oraz na fizyce technicznej i informatyce stosowanej kończących się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

 

O komforcie studiowania decyduje między innymi stosunek liczby studentów do liczby profesorów. Wśród około stu trzydziestu nauczycieli akademickich, jest około czterdziestu profesorów, prawie sześćdziesięciu nauczycieli ma stopień doktora habilitowanego. Studentów jest stosunkowo niewielu - około dziewięciuset. Dzięki temu wiele zajęć odbywają się w niewielkich grupach a indywidualny kontakt studentów z profesorami jest codzienną praktyką.

 

Szczególną opieką otaczamy studentów pierwszego roku. Ponieważ rozpoczynają studia z różnym przygotowaniem, w pierwszym semestrze oferujemy miesięczne repetytorium z matematyki i fizyki elementarnej, zapewniające równy start dla wszystkich.

 

Co jest jeszcze ważne dla studentów? Dziekanat. Tu załatwia się wszelkie sprawy studenckie. Nasz Dziekanat słynie z przyjazności dla studentów i sprawności działania. Polecam.

 

I jeszcze jedno - miasto. Wydział ulokowany jest w centralnej części "poruszającego" Torunia, kilka kroków od starego miasta. Toruń łączy w sobie zalety dużego i małego miasta. Jest na tyle mały, że wszędzie - do kina, teatru, pubu, kawiarni, na koncerty, na uczelnię - jest blisko. Tu nie traci się czasu na dojazdy. Z drugiej strony, Toruń jest na tyle duży i aktywny, że jest dokąd i na co pójść. No i bardzo ważne - życie w Toruniu nie jest drogie. Można tu w wielu miejscach tanio zjeść a miejsca w domach studenckich należą do najtańszych w Polsce.

 

Przyjeżdżajcie do Torunia, studiujcie u nas! Zapraszamy!
www.fizyka.umk.pl
info@fizyka.umk.pl

Oferta edukacyjna

I stopień - stacjonarne studia licencjackie lub inżynierskie na kierunkach:

1. astronomia (6 semestrów, licencjackie) 
2. automatyka i robotyka
(7 semestrów, inżynierskie)
specjalności:

 • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
 • systemy mikroprocesorowe

3. fizyka (6 semestrów, licencjackie)
specjalności:

 • fizyka doświadczalna
 • fizyka teoretyczna
 • nauczanie fizyki

4. fizyka techniczna (7 semestrów, inżynierskie)
specjalność

 • inżynieria systemów pomiarowych

5. informatyka stosowana (7 semestrów, inżynierskie)

 

II stopień - stacjonarne studia magisterskie na kierunkach:

1. astronomia (4 semestry)
2. fizyka (4 semestry)
specjalności:

 • fizyka doświadczalna
 • fizyka teoretyczna

3. fizyka techniczna - 3 semestry, po inżynierskich studiach I stopnia (nabór przed semestrem letnim) lub 4 semestry, po studiach nieinżynierskich
specjalności:

 • cyfrowe systemy automatyki
 • fizyka medyczna
 • optoelektronika i mikroelektronika

4. informatyka stosowana - 3 semestry (nabór po semestrze zimowym ) 
specjalności:

 • eksploracja danych
 • aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe
 • tworzenie gier
 • informatyka w systemach automatyki
 • programowanie w systemach cyfrowych

 

Niestacjonarne (zaoczne) uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) z fizyki

Studia podyplomowe

 • Astronomii i nauk przyrodniczych
 • Programowania i zastosowań komputerów

 

Studia doktoranckie w zakresie astronomii, fizyki i biofizyki 

Pod lupą

Informatyka? A może informatyka stosowana na UMK?
Jeśli szukasz studiów informatycznych które od razu otwierają drzwi do zawodów w branży IT, zainteresuj się także informatyką stosowaną na UMK. Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostępne są na tym kierunku zarówno studia inżynierskie, jak i magisterskie. Studia mają bardzo praktyczny charakter i przygotowują między innymi do zdawania certyfikatów Cisco, Fortinet i Linux. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu możesz rozpocząć specjalistyczne studia na kierunku informatyka stosowana. Czym wyróżnia się ten kierunek? Po pierwsze, praktycznym programem. Po drugie, podczas studiów będziesz miał okazję opanować wiedzę z zakresu bioinformatyki i sztucznej inteligencji. Po trzecie, otrzymujesz pożądane na rynku pracy kwalifikacje - uczelnia organizuje dla studentów certyfikowane kursy we współpracy z zagranicznymi firmami. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oferuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana.
Być jak Elon Musk - studiuj fizykę na UMK
Czy wiesz, że Elon Musk, twórca Tesla Motors oraz Space-X, jest z wykształcenia fizykiem? U podstaw jego sukcesów znajdziesz studia fizyczne. Są one znakomitą szkołą myślenia ścisłego i zarazem praktycznego. Dowiedz się, dlaczego warto studiować fizykę na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.

Komentarze obsługiwane przez CComment