Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

adres:
 ul. Warszawska 24
 31-155 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126282071

www.pk.edu.pl


Opis

Politechnika Krakowska to publiczna szkoła wyższa, która - funkcjonując w tak konkurencyjnym środowisku akademickim, jak Kraków - wywalczyła mocną pozycję i utrwaliła markę jednoznacznie kojarzoną z najwyższym poziomem nauczania. Jakość kształcenia oraz dogodne położenie w centrum miasta, czynią z Politechniki uczelnię atrakcyjną dla każdego, kto chciałby poznać unikalną atmosferę Krakowa - miasta kultury, sztuki i nauki.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
W ofercie edukacyjnej PK znajduje się 25 kierunków na studiach I stopnia i 21 na studiach II stopnia. Na kształt programu nauczania wpływa zarówno dynamika rynku pracy, jak i stale powiększający się wachlarz zainteresowań młodzieży. Otwarte w ostatnich miesiącach kierunki takie jak inżynieria biomedyczna czy biotechnologia wzbogacają ofertę uczelni w zakresie nowoczesnych i poszukiwanych przez pracodawców specjalności.

Dwa spośród siedmiu wydziałów Politechniki - Architektury oraz Inżynierii Lądowej - cieszą się szczególnym prestiżem, czego potwierdzeniem jest najwyższa ocena w 5-stopniowej skali Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Coraz popularniejszy Wydział Mechaniczny ma wiele cech samodzielnej uczelni - dużą liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doskonale wyposażony, nowoczesny kampus w Czyżynach. Zainteresowaniem kandydatów cieszą się także pozostałe wydziały: Inżynierii Środowiska; Fizyki, Matematyki i Informatyki; Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Życie studenckie
Studenci Politechniki odnoszą sukcesy naukowe, ale potrafią się także bawić. Organizowany co roku Rajd PK to kilkudniowa impreza organizowana poza Krakowem. Koncerty, konkursy i dyskoteki pozwalają uczestnikom poczuć się częścią 15-tysięcznej, tętniącej energią społeczności studenckiej. Niezapomnianych wrażeń dostarczają także majowe "Czyżynalia".

Osobom preferującym aktywny wypoczynek Politechnika oferuje 41 sekcji w cenionym na skalę ogólnopolską Klubie AZS PK. W dyspozycji uczelni znajdują się także dwie hale sportowe (przy ul. Kamiennej i w Czyżynach) oraz Ośrodek Sportów Wodnych w Żywcu. Organizowany przez PK Bieg Kościuszkowski to nie tylko okazja do rozwijania pasji sportowych, ale także możliwość złożenia hołdu wybitnemu patronowi uczelni.

Funkcjonowanie w Krakowie zobowiązuje Politechnikę do zapewnienia aktywnym młodym ludziom możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Na uczelni działają m. in.: chór "Cantata", radio "Nowinki" oraz Studencki Klub "Kwadrat".

Współpraca międzynarodowa
Politechnika Krakowska prowadzi szeroką współpracę z uczelniami zagranicznymi całego świata. Władze PK podpisały ponad 60 umów bilateralnych, Politechnika uczestniczy także w europejskich programach: ERASMUS (188 współpracujących szkół wyższych), CEEPUS czy COST. Wydział Architektury posiada akredytację RIBA (Royal Institute of British Architects), dzięki której dyplomy absolwentów kierunku architektura krajobrazu są uznawane we wszystkich krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz Unii Europejskiej.

Domy studenckie i stypendia
Do dyspozycji studentów pozostają 4 domy studenckie w Czyżynach z ponad 2000 miejsc w pokojach 2- i 3-osobowych wyposażonych w łącza internetowe. Dostępne są również 1-osobowe dla osób niepełnosprawnych i studentek samotnie wychowujących dzieci. Uczelnia oferuje liczne formy pomocy materialnej, m. in. stypendia: socjalne, sportowe, naukowe i mieszkaniowe.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w specjalnym serwisie rekrutacyjnym:

rekrutacja.pk.edu.pl