Uniwersytet Rzeszowski

 al. Rejtana 16c
 35-959 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178721000


Opis

Uniwersytet Rzeszowski


#dobrynURt

Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia na Podkarpaciu. Kształcimy na 12 wydziałach oferując 55 kierunków studiów.
Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, nowoczesne zaplecze dydaktyczne i profil pro-studencki powodują, że UR jest doskonałym miejscem do studiowania. Lokalizacja w dynamicznie rozwijającym się Rzeszowie powoduje, że UR to również znakomita przepustka do przyszłej kariery zawodowej.

Szerokie spektrum oferty edukacyjnej - od filozofii, przez prawo, ekonomię, informatykę, po medycynę, biotechnologię, nanotechnologię i wiele innych daje każdemu możliwość dokonania przemyślanego wyboru przyszłości.

UR to umiejętne połączenie tradycji i innowacyjności. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, nowoczesne zaplecze dydaktyczne i profil pro-studencki powodują, że UR jest doskonałym miejscem do studiowania. Lokalizacja w dynamicznie rozwijającym się Rzeszowie powoduje, że UR to również znakomita przepustka do przyszłej kariery zawodowej.

ZAPRASZAMY DO RZESZOWA - MIASTA STUDENTÓW!


Uniwersytet Rzeszowski w liczbach:
 • 16 tys. studentów
 • 55 kierunków studiów
 • 12 wydziałów
 • 1300 pracowników naukowych
 • ponad 200 uczelni partnerskich z całego świata
 • ponad 200 studentów cudzoziemców

Oferta edukacyjna

Wydział Biologiczno-Rolniczy

strona www
e-mail: rek.wn-r@ur.edu.pl
 • architektura krajobrazu
 • agroleśnictwo
 • logistyka w sektorze rolno-spożywczym
 • biologia
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Ekonomii

email: rekrutacjawe@ur.edu.pl
strona www
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość

Wydział Filologiczny

email: wkrfil@ur.edu.pl
strona www
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia - specjalność: filologia angielska
 • filologia - specjalność: filologia germańska
 • filologia - specjalność: filologia rosyjska
 • filologia polska
 • lingwistyka stosowana
 • polonistyka stosowana

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

e-mail: wmprekrutacja@ur.edu.pl
strona www
 • fizyka
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria materiałowa
 • matematyka
 • mechatronika
 • systemy diagnostyczne w medycynie

Wydział Medyczny

email: rekrut-wmed@ur.edu.pl
strona www
 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • fizjoterapia
 • kierunek lekarski ( w języku polskim i angielskim)
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne

Wydział Muzyki

email: muzyka@ur.edu.pl
strona www
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • instrumentalistyka
 • jazz i muzyka rozrywkowa

Wydział Pedagogiczny

email: rekrutacjawp@ur.edu.pl
strona www
 • nauki o rodzinie
 • pedagogika

Wydział Prawa i Administracji

email: rekrutacjawpia@ur.edu.pl
strona www
 • administracja
 • prawo

Wydział Socjologiczno-Historyczny

email: rekrutacja_sh@ur.edu.pl
strona www
 • archeologia
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • filozofia
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • komunikacja międzykulturowa (w języku polskim i angielskim)
 • muzeologia
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • turystyka historyczna i kulturowa

Wydział Sztuki

email: ispk@ur.edu.pl
strona www
 • grafika
 • sztuki wizualne

Wydział Wychowania Fizycznego

email: wwfrek@ur.edu.pl
strona www
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne

Wydział Biotechnologii

email: rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com
strona www
 • biotechnologia

Komentarze obsługiwane przez CComment