Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach

 ul. Harcerzy Września 3
 40-659 Katowice
 Katowice
 slaskie

tel. 323570500


Dlaczego warto

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego jest najstarszą uczelnią niepubliczną w woj. śląskim. Została założona w 1991 roku na bazie osobowej i materialnej Górnośląskiego Prywatnego College?u Ekonomicznego i od tego czasu Uczelnia stale rozwija swoją ofertę edukacyjną, dostosowując ją do potrzeb rynku pracy. GWSH stawia na jakość kształcenia. Wykładają w niej wybitni naukowcy oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy współpracują również z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą m.in. w Anglii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii oraz w Niemczech.

W aktualnej ofercie edukacyjnej GWSH znajduje się 13 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także ponad 60 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia oferuje również liczne kursy i szkolenia m.in. na kierunkach: Zarządzanie, HR/ Prawo Pracy, Prawo i Administracja, Fizjoterapia, Rekreacja Ruchowa, czy też Medycyna Estetyczna i Kosmetologia.

Prowadzone już od 2006 roku Seminarium Doktorskie, umożliwia kształcenie na studiach trzeciego stopnia z zakresu nauk o zarządzaniu. Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w województwie śląskim, GWSH otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora (2005 rok) nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Uczelnia wypromowała już 18 doktorów oraz 1 doktora habilitowanego. Aktualnie prowadzonych jest na Wydziale Zarządzania GWSH czternaście przewodów doktorskich.

GWSH poza swoją siedzibą główną zlokalizowaną w Katowicach prowadzi również wydziały zamiejscowe: w Żorach, Ostrawie oraz Wiedniu.

GWSH może się poszczycić licznym gronem absolwentów. Dyplom ukończenia Uczelni uzyskało już ponad 50 tys. osób, w tym: 25 tys. absolwentów studiów pierwszego stopnia, 15 tys. absolwentów studiów drugiego stopnia, 5 tys. absolwentów jednolitych studiów magisterskich, a także 5 tys. absolwentów studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń.

GWSH umożliwia swoim studentom rozwój szerokiego spektrum indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. Do wyboru jest kilkanaście kół naukowych, które współdziałają z poszczególnymi katedrami. Prężnie działa współpraca z zagranicznymi szkołami wyższymi oraz program Erasmus+, dzięki któremu zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi Uczelni mogą poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie na stażach zagranicznych.

GWSH jest jedną z najbardziej prestiżowych, niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. Rangę Uczelni potwierdzają otrzymane nagrody i najwyższe lokaty zdobywane w rankingach polskich uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, m. in. w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu "Perspektywy" przeprowadzonym w 2018 r. Uczelnia znalazła się w pierwszej 10-tce najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce.

ZAPRASZAMY NA STUDIA W NASZEJ UCZELNI www.gwsh.pl


Kierunki studiów

1 z dziesięciu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce

wg rankingu uczelni niepublicznych "Perspektywy"2018

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel.: 32 35 70 533, 32 35 70 532
e-mail: rekrutacja@gwsh.pl
www.gwsh.pl facebook.com/GWSH.Katowice

KATOWICE ŻORY WIEDEŃ OSTRAWA

STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
(dzienne i zaoczne)
Zarządzanie
Finanse i Rachunkowość
Prawo
Administracja
Logistyka
Informatyka
Psychologia
Pedagogika
Turystyka i rekreacja
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo

Stosunki Międzynarodowe

STUDIA PODYPLOMOWE oraz KURSY i SZKOLENIA w obszarach:
Coaching
HR
Zarządzanie
Finanse i Rachunkowość
Prawo i Administracja
Turystyka i Rekreacja
Negocjacje i Mediacje
Psychologia
Pedagogika
Fizjoterapia
Kosmetologia i Medycyna estetyczna
Terapie Holistyczne, Naturalne

MBA
Seminarium Doktorskie

Pod lupą

Pielęgniarstwo, które uczy i wzbogaca
Studia pielęgniarskie w GWSH przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Uczelnia oferuje studentom zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, które mieści się w budynku szkoły. Tamtejsze studia pielęgniarskie prowadzone są przez aktywne zawodowo pielęgniarki, położne i lekarzy na co dzień pracujących w placówkach medycznych w Polsce i za granicą. Pielęgniarstwo w GWSH to również studia, które uwrażliwiają i uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment