Politechnika Śląska w Gliwicach

adres:
 ul. Akademicka 2a
 44-100 Gliwice
 Gliwice
 slaskie

kontakt:
 tel. 322371000


Dlaczego warto

Dlaczego warto studiować na Politechnice Śląskiej?


Ta najlepsza śląska uczelnia (ranking Fundacji "Perspektywy"2019 r.) inspiruje do działania i tworzy bardzo dobre warunki realizacji nawet najśmielszych planów. Studia na Politechnice Śląskiej to doskonała inwestycja w przyszłość i wyjątkowa szansa indywidualnego rozwoju. Uczelnia stale rozwija współpracę międzynarodową. Wynalazki, pomysły i projekty naukowców oraz studentów Politechniki Śląskiej z powodzeniem konkurują na wszystkich kontynentach.

Politechnika Śląska jest krajowym liderem kształcenia na studiach dualnych, które odbywają się na przemian na uczelni i w przemyśle. Studenci jednocześnie zdobywają wiedzę akademicką oraz doświadczenie zawodowe, dzięki czemu nowoczesny przemysł zyskuje wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Uczelnia przygotowała programy studiów dualnych na następujących kierunkach: Inżynieria Materiałowa, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport kolejowy.

Wysoka jakość nauczania


Atuty uczelni to nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, laboratoria i profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna. Studia na Politechnice Śląskiej dają szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego już w okresie nauki. Bliska współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, drugą na świecie wg. rankingu FDI Business Financial Times 2019 oraz innymi pracodawcami, skutkuje stażami i praktykami, umożliwiając studentom zdobycie praktycznej wiedzy zawodowej i często otwierając przed nimi możliwości przyszłego zatrudnienia. Bliska współpraca z przemysłem i oferta kształcenia dostosowana do potrzeb rynku nowoczesnych technologii powodują, że uczelnia cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem.

Uczelnia od lat znajduje się w czołówce szkół wyższych nastawionych na innowacyjny rozwój. Politechnika Śląska efektywnie włącza się między innymi w program rozwoju elektromobilności oraz projekty dla sektora automotive.

Renomę uczelni budują sukcesy naukowców, studentów i pracowników, takie jak:
 • Studenci z koła naukowego POLSL Racing PŚ zajęli pierwsze miejsce w zawodach Formula Students Netherlands 2019
 • Projekt "CO. Living" autorstwa studentek architektury zwyciężył w międzynarodowym konkursie Multi Comfort Student Contest
 • Naukowcy z PŚ nagrodzeni za wynalazki i innowacje podczas XII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG

Na uczelni działa ponad 170 kół naukowych oraz 20 organizacji i agend studenckich. W rozwoju kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga Biuro Karier Studenckich. Regularnie organizowane są targi pracy, szkolenia i warsztaty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką.

Dla najlepszych


Dla wszystkich, którzy lubią dreszczyk emocji i zdrową rywalizację, uczelnia przygotowała konkurs "O złoty indeks Politechniki Śląskiej". Stawką w tym konkursie jest wstęp wolny na wybrany kierunek studiów. Wystarczy rozwiązać zadania z jednej z czterech dziedzin: chemii, fizyki, informatyki lub matematyki. Tym, którzy jeszcze lepiej chcą przygotować się do konkursowych zmagań, Politechnika Śląska oferuje "złote warsztaty", podczas których można zapoznać się z metodologią konkursu.

Z kolei dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynających studia na Politechnice Śląskiej oferujemy program mentorski. Wykładowca pełniący rolę mentora, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając studentowi w rozwoju pasji i zainteresowań naukowych. Oparta na wzajemnym szacunku relacja wspiera rozwój osobowościowy i budowanie kariery zawodowej.


Politechnika Śląska jest uczelnią kształcąca realnych ludzi sukcesu. Świadczą o tym nie tylko liczne rankingi, ale również elitarny raport przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak. Z badania wynika, że co dwunasty prezes w naszym kraju ukończył studia właśnie śląskiej uczelni, zaś absolwenci PŚ zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych w całym województwie.


Kierunki studiów

Oferta Edukacyjna:


Politechnika Śląska oferuje studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne (płatne, wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

 • Analityka biznesowa - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia, Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - licencjat

 • Architektura - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier architekt

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier architekt

 • Architektura wnętrz - profil ogólnoakademicki
Studia I Stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister sztuki

 • Automatyka i informatyka przemysłowa - profil praktyczny
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

 • Automatyka i robotyka - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka - profil ogólnoakademicki (w j. angielskim)
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Biotechnologia - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Budownictwo - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Budownictwo podziemne - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

 • Chemia - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Elektronika i telekomunikacja - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Elektrotechnika - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier


 • Energetyka - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Energetyka - profil praktyczny
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

 • Fizyka techniczna - profil praktyczny
Studia I Stopnia uzyskany tytuł - inżynier

 • Gospodarka obiegu zamkniętego - profil ogólnoakademicki
Studia I Stopnia uzyskany tytuł - inżynier


 • Gospodarka surowcami mineralnymi - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier


 • Górnictwo i geologia - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier


 • Informatyka - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier


 • Informatyka - profil praktyczny
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

 • Informatyka przemysłowa - profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Informatyka przemysłowa - profil praktyczny
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), uzyskany tytuł - inżynier

 • Inżynieria bezpieczeństwa - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Inżynieria biomedyczna - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Inżynieria materiałowa - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Inżynieria materiałowa - profil praktyczny, studia dualne
Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier


 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), uzyskany tytuł - inżynier


 • Inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), uzyskany tytuł - inżynier


 • Inżynieria środowiska - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier


 • Lingwistyka stosowana - profil praktyczny
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - licencjat

 • Logistyka - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Logistyka - profil praktyczny, studia dualne
Studia II stopnia Stacjonarne (S II), uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Matematyka - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister

 • Mechanika i budowa maszyn - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Mechanika i budowa maszyn - profil praktyczny, studia dualne
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Mechatronika - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Mechatronika - profil praktyczny, studia dualne
Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister

 • Modelowanie komputerowe - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

 • Nanotechnologia profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - profil praktyczny
Studia jednolite magisterskie uzyskany tytuł - magister

 • Socjologia - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister

 • Technologia chemiczna - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Technologia i inżynieria chemiczna - profil ogólnoakademicki (w j. angielskim)
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Technologie metali - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Teleinformatyka - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Transport - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Transport kolejowy - profil praktyczny, studia dualne
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł -inzynier

 • Zarządzanie - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

 • Zarządzanie projektami - profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł - licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister

Zasady rekrutacji

Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.

Aby zostać przyjętym na studia należy spełnić następujące warunki:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Aktualnosci.aspx

Komentarze obsługiwane przez CComment