Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 ul. Bursaki 12
 20-150 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 814529473


Opis

Dlaczego WSPA?
Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach. Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Oferujemy studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Prowadzimy także studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

 

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.

 

Kierunki studiów:

 • administracja,
 • architektura,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • gospodarka przestrzenna,
 • finanse i rachunkowość,
 • informatyka,
 • lingwistyka stosowana,
 • praca socjalna,
 • socjologia I i II stopnia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • transport,
 • zarządzanie.

 

Zasady rekrutacji

Jak w 3 prostych krokach zostać studentem WSPA?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy System Rekrutacyjny.
2. Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopię świadectwa maturalnego,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (dotyczy wyłącznie studiów inżynierskich).

3. W Biurze Rekrutacji podpisz umowę o świadczeniu usług edukacyjnych.

 

O przyjęciu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń- brak egzaminów wstępnych!

Komentarze obsługiwane przez CComment