Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie

 ul. Choiny 2
 20-816 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 817407240


Opis

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej. Powstała w 2000 roku. Uczelnia ma takie same uprawnienia jak uczelnie państwowe.

 

WSSP powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich na kierunkach: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, kosmetologia, filologia angielska, wychowanie fizyczne (jedyny taki kierunek wśród lubelskich uczelni) oraz na 47 kierunkach studiów podyplomowych.

 

Uczelnia zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną: 18 profesorów tytularnych, 11 doktorów habilitowanych, w tym 9 profesorów Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. W. Pola oraz 64 doktorów i 130 asystentów. Znaczną część kadry stanowią aktywni praktycy specjaliści.

 

Interesująca oferta edukacyjna Uczelni i prowadzone również zajęcia w języku angielskim na kierunku turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i fizjoterapii, kosmetologia sprawia, że w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej chętnie podejmują naukę studenci ze wszystkich kontynentów i najbardziej odległych zakątków świata - aż z 44 państw m.in. USA, Japonii, Kanady, Nepalu, Malezji, Turcji, Indii, Portugalii, Norwegii, Ukrainy, Białorusi, Holandii, Francji, Republiki Południowej Afryki.

 

Znakomitą ofertą WSSP są też studia w programie 2+1. W ramach tego programu studenci mają możliwość kształcenia się przez dwa lata w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej i rok w uczelniach w Wielkiej Brytanii, z którymi współpracuje WSSP. Po ukończeniu studiów, studenci otrzymują dwa dyplomy - ukończenia WSSP i uczelni brytyjskiej, co otwiera im większe możliwości zatrudnienia w krajach europejskich.

 

W WSSP bardzo dobrze rozwija się także współpraca zagraniczna. W ramach programu Erasmus + studenci maja szansę studiować oraz przebywać na stażach w renomowanych uczelniach, a także odbywać praktyki studenckie w krajach europejskich.

 

Bardzo dobre efekty przynosi także współpraca na polu naukowym. Kadra naukowa WSSP uczestniczy w licznych międzynarodowych konferencjach, badaniach naukowych, wykładach i odbywa staże w cenionych w Europie Uniwersytetach. Jest też organizatorem konferencji oraz wspólnych projektów naukowych w swojej siedzibie w Lublinie. Uczelnia współpracuje i ma partnerskie kontakty z kilkudziesięcioma uniwersytetami w Europie i na świecie.

 

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Dysponuje aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, pracownia wizażu i stylizacji, anatomii, pierwszej pomocy przedmedycznej biomechaniki, masażu, laboratorium biochemicznym, pracowniami turystyki, krajoznawstwa, hotelarstwa, geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajdują się sale gimnastyczna siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych. Studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hal sportowych należących do ośrodków sportowych w Lublinie, a które Uczelnia wynajmuje na potrzeby zajęć dydaktycznych. WSSP posiada sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring. Od 2010 roku dla potrzeb mieszkańców Lubelszczyzny i studentów fizjoterapii uruchomiono nowocześnie wyposażone Akademickie Centrum Fizjoterapii przy ulicy Chodźki 31, które jest jednocześnie miejscem do prowadzenia zajęć klinicznych, badan naukowych, dydaktycznych oraz miejscem praktyk dla studentów.

 

Studenci mają możliwość szkolenia i wypoczynku w należącym do WSSP Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Zielona Szkoła" w Piotrawinie nad Wisłą. W WSSP jest też możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań poprzez różne kursy i koła studenckie jak np. , Koło Naukowe WSSP oraz Klub Turystyki Aktywnej. W Uczelni działa również klub AZS WSSP m.in. z sekcjami: lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, kickboxingu, judo, karate tradycyjnego i tenisa stołowego. Znakomicie również funkcjonuje drużyna piłki ręcznej kobiet, która może poszczycić się sukcesami na skalę krajową i międzynarodową. Piłkarki ręczne KU AZS WSSP kilkakrotnie zdobywały tytuły akademickich mistrzyń Polski i aż czterokrotnie wywalczyły akademickie mistrzostwo Europy w piłce ręcznej, a dwukrotnie zdobywały złote medale i puchary Europejskich Igrzysk Studenckich.

 

WSSP jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu do uczelni jest dogodny dojazd zarówno środkami komunikacji miejskiej jak i samochodami osobowymi. Siedziba WSSP mieści się pod adresem ul. Choiny 2, 20-816 Lublin. Kontakt: (81) 740-72-40, wssp.edu.pl

 

Odwieź nas na FB:

https://www.facebook.com/wssplub

https://www.facebook.com/vpupoland

Oferta edukacyjna

EKONOMIA studia licencjackie
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski


FILOLOGIA ANGIELSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ studia licencjackie
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

 

FIZJOTERAPIA studia jednolite magisterskie
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

INFORMATYKA I EKONOMETRIA studia licencjackie
Język wykładowy:

 • polski

KOSMETOLOGIA
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

PIELĘGNIARSTWO studia licencjackie
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

TURYSTYKA I REKREACJA studia licencjackie i magisterskie
Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Turystyka zdrowotna

 

Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia licencjackie
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Komentarze obsługiwane przez CComment