Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno-Socjologiczny


 pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
 15-420 Białystok
 Białystok
 podlaskie

tel. 857457438

hist-soc.uwb.edu.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment