Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

adres:
 ul. Grunwaldzka 55
 50-357 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

kontakt:
 tel. 713201558


Opis

Wydział inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji jest największym wydziałem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

O atrakcyjności studiów na tym wydziale decyduje szeroki zakres przekazywanej wiedzy łączącej zagadnienia przyrodnicze i techniczne. Taki profil kształcenia sprawia, że absolwenci tego wydziału są poszukiwanymi specjalistami na współczesnym rynku pracy.

 

Bardzo dobrze rozwinięta wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus sprawia, że wielu naszych studentów cześć studiów odbywa na uczelniach zagranicznych.

 

www.aqua.up.wroc.pl

Oferta edukacyjna

Wykaz kierunków studiów
na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

 

1. architektura krajobrazu
stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów,
stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry,
niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów,
niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestry.

 

2. budownictwo
stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów,
stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry,
niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów,
niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestry.

 

3. geodezja i kartografia
stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów,
stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry,
niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów,
niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestry.

 

4. gospodarka przestrzenna
stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów,
niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów.

 

5. inżynieria bezpieczeństwa
stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

 

6. inżynieria i gospodarka wodna
stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów,
stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

 

7. inżynieria środowiska
stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów,
stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry,
niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów,
niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestry.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, za wyjątkiem architektury krajobrazu - na tym kierunku dodatkowo jest przeprowadzany egzamin z rysunku.

 

W największym stopniu o liczbie uzyskanych punktów rekrutacyjnych decyduje przedmiot wybrany przez Kandydata.
Wykaz przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji na poszczególne kierunki:

 

architektura krajobrazu:
egzamin z rysunku

j. polski
j. obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, matematyki

 

budownictwo:
j. polski
j. obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki oraz fizyki i astronomii

 

geodezja i kartografia
j. polski
j. obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki oraz fizyki i astronomii

 

gospodarka przestrzenna
j. polski
j. obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród: geografii i matematyki

 

inżynieria bezpieczeństwa
j. polski
j. obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki oraz fizyki i astronomii

 

inżynieria i gospodarka wodna
j. polski
j. obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki oraz fizyki i astronomii

 

inżynieria środowiska
j. polski
j. obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki oraz fizyki i astronomii

 

Liczba punktów będąca podstawą do określenia miejsca kandydata na liście rankingowej będzie określona na wg wzoru:

 

dla architektury krajobrazu

 

Liczba punktów LP dla kandydatów przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = 0,2JO + 0,2JP + Pw + Rys

gdzie:

 • JO - oznacza język obcy zdawany na egzaminie maturalnym w formie pisemnej
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu pomnóż przez 1
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie podstawowym wynik egzaminu pomnóż przez 0,4
 • JP - oznacza język polski zdawany na egzaminie maturalnym w formie pisemnej
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu pomnóż przez 1
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie podstawowym wynik egzaminu pomnóż przez 0,4
 • Pw - oznacza jeden przedmiot wybrany spośród biologii, geografii lub matematyki zdawany na egzaminie maturalnym w formie pisemnej
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu pomnóż przez 1
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie podstawowym wynik egzaminu pomnóż przez 0,4
 • Rys - liczba punktów z egzaminu z rysunku, liczona według zasad określonych w tabeli. Podczas egzaminów wstępnych z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu stosuje się następującą skalę ocen: 6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,0; 1,0

Oceny uzyskane na egzaminie z rysunku odręcznego przelicza się według skali ocen 1 - 6

skala ocen 1-6
Ocena Liczba punktów procentowych
1,0 0
2,0 12
3,0 34
3,5 45
4,0 56
4,5 67
5,0 78
6,0 90

 

dla pozostałych kierunków

 

Liczba punktów LP dla kandydatów przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = 0,2JO + 0,2JP + Pw

 

gdzie:

 • JO - oznacza język obcy zdawany na egzaminie maturalnym w formie pisemnej
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu pomnóż przez 1
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie podstawowym wynik egzaminu pomnóż przez 0,4
 • JP - oznacza język polski zdawany na egzaminie maturalnym w formie pisemnej
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu pomnóż przez 1
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie podstawowym wynik egzaminu pomnóż przez 0,4
 • Pw - oznacza jeden przedmiot wybrany spośród biologii, chemii, fizyki lub matematyki zdawany na egzaminie maturalnym w formie pisemnej
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu pomnóż przez 1
  Jeśli zdawałeś/aś ten przedmiot na poziomie podstawowym wynik egzaminu pomnóż przez 0,4

Komentarze obsługiwane przez CComment