Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii

adres:
 ul. Umultowska 89
 61-614 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618295556


Dlaczego warto

Stawiamy na

kreatywność - uczymy poszukiwania oryginalnych rozwiązań problemów, nowatorskiego podejścia do zadań badawczych,
samodzielność - kształtujemy u studentów umiejętności logicznego i krytycznego myślenia oraz formułowania wniosków,
interdyscyplinarność - oferujemy kierunki studiów prowadzone wspólnie z innymi prestiżowymi poznańskimi Uczelniami,
indywidualność - preferujemy spersonalizowane podejście do kształcenia. Dzięki bogatej ofercie przedmiotów do wyboru sam zdecydujesz o swojej ścieżce edukacyjnej na każdym etapie studiów.

Jeżeli ciekawi Cię przyroda i otaczający świat to Wydział Biologii UAM jest miejscem dla Ciebie.


Z nami masz szansę
 • realizować swoje zainteresowania przyrodnicze,
 • poznać nowoczesne technologie wykorzystywane na ćwiczeniach laboratoryjnych,
 • uzyskać certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności praktyczne,
 • odbyć ćwiczenia terenowe w różnych regionach kraju,
 • uczestniczyć w praktykach i stażach w renomowanych przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych w kraju i zagranicą,
 • spotkać niezwykłych ludzi, pasjonatów przyrody, dyskutować z noblistami,
 • przygotować się do zmiennego rynku pracy,
 • zdobyć granty na studenckie projekty badawcze
 • zrealizować część studiów w kraju i za granicą w ramach programów wymiany studentów (MOST i ERASMUS),
 • uzyskać wsparcie finansowe oraz zdobyć stypendium rektora, stypendium socjalne i zapomogi oraz zakwaterowanie w domach studenckich,
 • rozwinąć pasje dzięki licznym sekcjom Koła Naukowego Przyrodników i Samorządowi Studentów.

O NAS

 • Studia na Wydziale Biologii to jedne z najbardziej prestiżowych studiów w zakresie nauk biologicznych w Polsce.
 • Wydział tworzą 4 Instytuty: Antropologii, Biologii Eksperymentalnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Biologii Środowiska oraz 5 pracowni i Zbiory Przyrodnicze. W ramach Instytutów funkcjonuje 31 zakładów i 4 pracownie instytutowe.
 • kategorię A+ Wydział Biologii uzyskał w 2017 roku w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Mamy ponad 40 wyszkolonych tutorów, którzy w czasie indywidualnej pracy ze studentem pomagają mu w rozwoju osobistym i naukowym
 • kierunek Biologia (studia II stopnia) uzyskał w 2018 r. certyfikat "Studia z Przyszłością? jako wyróżniający się na rynku edukacyjnym nowoczesnymi koncepcjami kształcenia, wysoką jakością realizowanego programu studiów, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno - gospodarczego Uczelni oraz innowacyjnymi metodami dydaktycznymi i efektami kształcenia.
 • W 2018 r. kierunek Biologia (studia II stopnia) wyróżniony został także certyfikatem nadzwyczajnym "Lider Jakości Kształcenia?
 • "Laur Europejski" - certyfikat nadzwyczajny przyznany w 2017 dla kierunku II stopnia "Biotechnology? za wybitne osiągnięcia w umiędzynarodawianiu studiów. Certyfikat ten otrzymują te kierunki studiów, które wdrożyły najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe ukierunkowane na umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi.
 • "Studia z Przyszłością? - certyfikat przyznany w 2017 roku dla kierunku II stopnia "Biotechnology? jako kierunku realizowanego według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy
 • CWTS Leiden Ranking 2016 wskazuje Wydział Biologii UAM jako najlepszą jednostkę naukową w Polsce w kategorii "Life and Earth Sciences?
 • W 2015 roku w ocenie instytucjonalnej, przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, Wydział uzyskał ocenę wyróżniającą jako pierwszy z wydziałów przyrodniczych.
 • W 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Biologii w ramach Poznańskiego Konsorcjum RNA prestiżowy status KNOW - Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Status ten jest nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i kształcącym doktorów na międzynarodowym poziomie.
 • W ciągu roku ukazuje się ok. 350 publikacji naukowych, będących wynikiem badań naszych pracowników, doktorantów oraz studentów.
 •  Badania finansowane są przez liczne granty krajowe oraz międzynarodowe. Realizowane projekty wpisują się w najnowsze trendy nauki światowej a otrzymane wyniki są prezentowane na wielu prestiżowych konferencjach poza granicami Polski.
 • Wydział zaangażowany jest w cztery konsorcja o zasięgu międzynarodowym i pięć krajowych.
 • Mamy podpisane 92 umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS+ z uniwersytetami z całej Europy, jak: Université Libre de Bruxelles w Belgii, Universidade de Lisboa w Portugalii, Universidad de La Laguna na Teneryfie, University of Hertfordshire w Anglii, czy Université Paris-Sorbonne we Francji.
 • Zależy nam na ścisłej współpracy z gospodarką. Kierujemy studentów na praktyki oraz projekty stażowe do jednostek naukowych, takich jak: Wielkopolskie Centrum Onkologiczne, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Regionalne Centrum Krwi i Krwiodawstwa oraz znanych firm powiązanych z przemysłem farmaceutycznym, biotechnologicznym, jak: FutureSynthesis, Kompania Piwowarska, PozLab, ALAB Laboratoria, GenMed, Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku, Geomatic, Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, Aquanet Laboratorium, Novazym.

Gdzie jesteśmy

Wydział Biologii znajduje się na Kampusie Morasko w nowoczesnym gmachu Collegium Biologicum. To znakomite miejsce do zdobywania i poszerzania wiedzy biologicznej jak i rozwoju naukowo-badawczego. Nowoczesny sprzęt i znakomita kadra umożliwiają prowadzenie specjalistycznych szkoleń, wykonywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe w zakresie biologii molekularnej, biologii sądowej, mikrobiologii czy ekologii i biologii środowiska.

A po zajęciach

Na Wydziale działa Koło Naukowe Przyrodników - najstarsze i jedno z najprężniejszych w Polsce. W ramach KNP działa 18 specjalistycznych sekcji. Członkowie kół prowadzą badania naukowe, organizują konferencje, seminaria oraz obozy naukowe, biorą udział w studenckich wymianach i wyjazdach badawczo-szkoleniowych oraz naukowo-turystycznych.

Pracownicy i studenci Wydziału Biologii co roku organizują wielkie akcje popularyzujące naukę, otwarte dla wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Są to: Noc Naukowców, Noc Biologów, Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Fascynacji Roślinami.

Warto być olimpijczykiem

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego, sprawdź na który kierunek możesz zostać przyjęty
https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/dodatkowe-informacje/rekrutacja-20192020/uchwala-nr-17920172018-senatu-uam-z-dnia-28-maja-2018-r.-w-sprawie-szczegolowych-zasad-przyjmowania-na-studia-laureatow-i-finalistow-olimpiad-stopnia-centralnego-oraz-laureatow-konkursow-miedzynarodowych-i-ogolnopolskich

Możesz być przyjęty wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów i otrzymasz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kierunki studiów

Proponujemy bogatą ofertę kierunków studiów i specjalności. Możliwość kształtowania programu studiów poprzez samodzielny wybór części przedmiotów daje naszym studentom bardzo szeroką wiedzę ułatwiającą znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Czego uczymy

Kształcimy łącznie ponad 1000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na pięciu kierunkach studiów, z których wszystkie prowadzone są w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim, a jeden z nich również o profilu praktycznym.
Biologia - najstarszy kierunek, dla przyszłych nauczycieli oferujemy studia w ramach specjalności Nauczanie biologii i przyrody (I stopień) i Nauczanie biologii (II stopień).
Biologia i Zdrowie Człowieka - NOWY kierunek dla studentów I stopnia, związany z szeroko pojętą biologią i zdrowiem człowieka
Biotechnologia i Ochrona Środowiska - studenci mogą kontynuować kształcenie II stopnia na studiach polsko- lub angielskojęzycznych.
Bioinformatyka - interdyscyplinarny kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Neurobiologia - interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia, prowadzony we współpracy z poznańskimi uczelniami Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym i Akademią Wychowania Fizycznego.
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna - NOWY międzyuczelniany kierunek dla studentów II stopnia, prowadzony we współpracy z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
BIOLOGIA - dwustopniowe studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie szerokiej i rzetelnej wiedzy. Studenci I stopnia zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne z biochemii, biologii molekularnej, botaniki, zoologii, fizjologii, biologii środowiskowej, wirusologii i biologii człowieka.
Na studiach II stopnia studenci, korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru, mogą sami kształtować swój program studiów i nabywać wiedzę i umiejętności w ramach wybranej specjalności: Biologia molekularna, Biologia komórki organizmu, Biologia populacji, Ekologia krajobrazu, Biologia ewolucyjna oraz Biologia człowieka.

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy :
 • na uczelniach i w instytutach badawczych,
 • w laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • w firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych.

NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY to specjalność, którą kandydaci na kierunek biologia mogą wybrać przy rekrutacji. Ukończenie studiów I stopnia daje uprawnienia do nauczania przyrody i biologii w szkołach podstawowych, a absolwent studiów II stopnia może podjąć pracę nauczyciela biologii w ośmioletniej szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. Studenci mają zagwarantowany udział w hospitacjach i praktykach realizowanych w szkołach podstawowych, technikach i liceach.

BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA
Biologia i Zdrowie Człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany na Wydziale Biologii UAM w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Kierunek powstał we współpracy z przedsiębiorcami, z myślą o przygotowaniu specjalistów na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka. Pionierski program obejmujący wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów z różnych Wydziałów UAM i innych instytucji związanych z szeroko pojętą biologią i zdrowiem człowieka, wzbogacony o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże), umożliwia zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Biologia i Zdrowie Człowieka będzie miał możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich.

Absolwent kierunku Biologia i Zdrowie Człowieka przygotowany będzie do pracy w:
 • jednostkach administracji publicznej
 • instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, niemedycznych ośrodkach świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne
 • firmach o profilu biologicznym lub farmaceutycznym
 • laboratoriach badawczych, biomedycznych
 • instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka
 • przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu ergonomii, oceny biologicznej środowiska pracy, zdalnej opieki i diagnostyki stanu zdrowia - telemedycyny
 • poradniach z zakresu zdrowego stylu życia, poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej.

BIOTECHNOLOGIA to interdyscyplinarna nauka należąca do jednej z pięciu najważniejszych technologii XXI wieku.
Kierunek Biotechnologia na naszym Wydziale to propozycja dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii - pragną poznać molekularne mechanizmy kierujące procesami komórkowymi, aby później tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.
Studenci studiów II stopnia mogą w zależności od zainteresowań kontynuować studia w ramach angielskojęzycznej Biotechnology, skoncentrowanej na biotechnologii medycznej, terapii genowej czy diagnostyce molekularnej lub polskojęzycznych studiach skupiających się na aspektach zastosowania biotechnologii w rolnictwie, w tym tworzeniu ulepszonych odmian roślin.
Staramy się bardzo ściśle łączyć teorię z praktyką. Nasi studenci uczestniczą w licznych zajęciach terenowych i laboratoryjnych w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy :
 • na uczelniach i w instytutach badawczych,
 • w laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • w firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych.
 • w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

BIOINFORMATYKA
Pomimo, że biologia i informatyka zawsze wydawały się dziedzinami od siebie odległymi, w ostatnich latach zaczęły się do siebie bardzo zbliżać. Stało się tak głównie ze względu na opracowanie nowych technik badawczych w zakresie biologii, które generują olbrzymie ilości danych eksperymentalnych. Ponieważ nie jest możliwe ich opracowanie bez pomocy wyspecjalizowanego oprogramowania, powstała nowa dziedzina, która się w tym specjalizuje: bioinformatyka. Bioinformatyk jest jednocześnie programistą, który potrafi napisać program komputerowy niezbędny do analizy danych biologicznych, jak i biologiem, który rozumie cel analizy i potrafi ją przeprowadzić z wykorzystaniem wiedzy biologicznej. Jeśli chcesz wkroczyć w ten ekscytujący, interdyscyplinarny świat wiedzy, studia na kierunku bioinformatyka są właśnie dla Ciebie.

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy:
 • na uczelniach i w instytutach badawczych,
 • w laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • w firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych
 • w jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego lub informatycznego.

OCHRONA ŚRODOWISKA - to elitarne studia dla osób kreatywnych z pasją przyrodniczą. Nasi studenci poznają zasady ochrony i kształtowania środowiska, toksykologii, monitoringu i oddziaływania człowieka na ekosystem. Studenci II stopnia mogą rozwijać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności w ramach angielskojęzycznych studiów Environmetal protection lub wybranej specjalności: Ochrona środowisk lądowych, Ochrona środowisk wodnych czy Zarządzanie środowiskiem na studiach polskojęzycznych. Wybierając interesujące ich przedmioty aktywnie kształtują swój program nauczania i posiadane kompetencje. Oferujemy studentom także udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.
Ochrona środowiska realizowana na Wydziale Biologii UAM cieszy się bardzo dobrą opinią wśród jej absolwentów, co jak podkreślają wynika z bogatej oferty programowej oraz kompetentnej i otwartej kadry naukowo-dydaktycznej.

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy:
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody i realizujących zadania monitoringu środowiska,
 • w prywatnych firmach konsultingowych,
 • w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

NEUROBIOLOGIA - interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia prowadzony przez cztery poznańskie Uczelnie: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacj AWF w Poznaniu, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu.
Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności, w szczególności poznanie zasad i reguł funkcjonowania ludzkiego mózgu. Nasi studenci poznają molekularne i komórkowe mechanizmy prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej. Należy podkreślić wyjątkowość warunków realizacji programu studiów, które łączą wzajemnie uzupełniające się wiedzę i kompetencje pracowników różnych jednostek naukowo-dydaktycznych.

Absolwent kierunku Neurobiologia jest przygotowany do
 • podjęcia studiów doktoranckich, w szczególności w zakresie neurobiologii
 • podjęcia pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych,
 • firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA to jedyne studia magisterskie w Polsce, które przygotują do praktycznego wykorzystywania wiedzy o przyrodzie i ochronie jednych z najważniejszych ekosystemów świata - LASÓW.
Nasi studenci poznają nowoczesne narzędzia i techniki badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz biologii roślin i zwierząt. Program studiów skoncentrowany jest na praktycznych aspektach wiedzy o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i metodach ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów leśnych.
Kierunek ?Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna? jest prowadzony przez nauczycieli akademickich z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Absolwenci tego kierunku zdobywają zatrudnienia między innymi w:
 • jednostkach administracyjnych lasów państwowych,
 • instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody,
 • jednostkach wykonujących działania ochronne,
 • stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są także na stronie Wydziału

www.biologia.amu.edu.pl/rekrutacja.php

 

01.06.2018 - rozpoczęcie internetowej rejestracji (IR) kandydatów na UAM i udostępnienie komputerów dla celów rejestracji w Coll. Biologicum

 

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego i wydania decyzji o przyjęciu na studia.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o internetowy system rejestracji kandydatów bez składania dokumentów w momencie rejestracji. Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 

Pod uwagę brane są wyniki części pisemnej egzaminów:

 • języka polskiego,
 • języka obcego nowożytnego
 • oraz jednego z pięciu przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych: biologia, chemia, geografia, matematyka, informatyka

 

Przedmioty i wagi stosowane przy przeliczaniu ich wyników na punkty rekrutacyjne podawane są corocznie w załączniku do uchwały rekrutacyjnej Senatu UAM

Wymagane dokumenty na studia I stopnia:

1. podanie (wydrukowany i podpisany formularz internetowy),
2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości oraz kopie uzyskanych później aneksów do świadectwa dojrzałości,
3. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości,
4. oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady - dotyczy kandydatów, będących laureatami i finalistami olimpiad i ubiegających się o przyjęcie na I rok w tym trybie,
5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (skierowanie wysyła do kandydata Dział Nauczania),
6. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydaniu dowodów osobistych),
7. kserokopia dowodu osobistego.

Pod lupą

Bioinformatyka na Wydziale Biologii UAM
Bioinformatyka jest jedną z najmłodszych dyscyplin naukowych. Jej niezwykle dynamiczny rozwój dokonał się dzięki postępowi biologii w ostatnich latach, co również umożliwiło uzyskanie przełomowych osiągnięć w samej informatyce. Specjaliści w zakresie systemów informatycznych szacują, że aż 90% wszystkich informacji funkcjonujących we współczesnym świecie, włączając w to dane biologiczne takie jak poznane sekwencje genów, białek i genomów całych populacji ludzkich oraz milionów innych organizmów, zostało wygenerowanych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.
Neurobiologia na UAM
Jak pisał na swoim blogu internetowym "Piękno Neurobiologii" wybitny polski neurobiolog, gość Wydziału Biologii UAM, nieżyjący już prof. Jerzy Vetulanii "Neurobiologia, nauka o biologii układu nerwowego, jest królową nauk o życiu". Teraz królowa zawitała również do Poznania!
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ? nowy międzyuczelniany kierunek dla studentów II stopnia, prowadzony we współpracy dwóch poznańskich uczelni - Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego.
Biologia i zdrowie człowieka
Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Komentarze obsługiwane przez CComment