Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa Kanonicznego


 ul. Dewajtis 5
 01-815 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 225618812

www.wpk.uksw.edu.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment