Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

adres:
 ul. Jagiellońska 57/59
 03-301 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225192170


Opis

CZY WIESZ ŻE...

 • Akademia Leona Koźmińskiego w lipcu 2011 r. uzyskała międzynarodową akredytację AACSB, stając się jedną z 53 uczelni na świecie, które posiadają najważniejsze trzy akredytacje przyznawane szkołom biznesowym: AACSB, EQUIS i AMBA. W gronie uczelni szczycących się AACSB znajdują się m.in. Harvard i Yale University.
 • Kolegium Prawa ALK jest pełnoprawnym członkiem stowarzyszeń zrzeszających europejskie i światowe wydziały prawa: ELFA - European Law Faculties Association i IALS - International Association of Law Schools.
 • Akademia Leona Koźmińskiego gościła w swoich murach wielu wybitnych naukowców, a wśród nich aż 4 laureatów Nagrody Nobla.
 • Prof. Leon Koźmiński, patron Akademii, obronił doktorat na Sorbonie, mając 26 lat. Był pionierem studiów z zakresu przedsiębiorczości w Polsce.
 • Żaglowiec na otwartym morzu - to logo ALK; symbolizuje przygodę, otwartość na nowe horyzonty, twórczą pracę zespołową oraz przywództwo.

 

Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 r. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim. Uczelnia Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia i prawo. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Drugie uprawnienia habilitacyjne w zakresie ekonomii zostały przyznane uczelni w czerwcu 2011 r. Akademia Koźmińskiego od roku 2009 jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych "Financial Times" - Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata (szczegóły poniżej). Ponadto nieprzerwanie od 13 lat zajmuje I miejsce w rankingu miesięcznika "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" wśród polskich niepublicznych szkół wyższych. Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. KOŹMIŃSKI posiada też akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), nadawaną najlepszym szkołom biznesu na świecie przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania w Brukseli. W 2008 roku uczelnia uzyskała drugie z cennych wyróżnień - akredytację AMBA - dla najwyższej jakość programów MBA, a w 2011 - amerykańską akredytację AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale University. W Akademii Koźmińskiego laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie. Otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w całości koszt studiów. Ponadto uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system zniżek, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, dla osób podejmujących drugi kierunek, dla absolwentów, a także dla tych, którzy osiągnęli świetne wyniki na egzaminie maturalnym. Uczelnia proponuje także swoim studentom udział w międzynarodowej wymianie studenckiej. Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, włada językiem obcym i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny. Do wyboru jest prawie 130 uczelni na całym świecie, m.in. w takich krajach jak Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwecja, Węgry czy Włochy. Współpraca z uczelniami zagranicznymi regulowana jest umowami w ramach programu ERASMUS (wyjazdy do krajów europejskich) oraz umowami bilateralnymi. Studenci ALK najczęściej wybierają Francję, Hiszpanię i Niemcy. Nie brakuje także chętnych na stypendia w Japonii i Chinach. Miejsce wymiany wybierają pod kątem swych upodobań, ale także starają się jak najlepiej wykorzystać spędzony za granicą czas.

 

RANKINGI "FINANCIAL TIMES" - POTRÓJNY SUKCES AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO!
Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej - tak w 2010 roku uznał dziennik "Financial Times", publikując swoje coroczne rankingi edukacyjne. Również w zestawieniu najlepszych na świecie programów magisterskich z zarządzania Akademia Koźmińskiego znalazła się najwyżej ze wszystkich uczelni w naszym regionie. Ponadto program Executive MBA ALK - jako jedynej uczelni z Polski - znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie.

 

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu European Business Schools Ranking 2010 "Financial Times":

 

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu Global Masters in Management Ranking 2010 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (30 miejsce)
 • HHL, Lipsk (38 miejsce)
 • SGH, Warszawa (47 miejsce)
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Praga (58 miejsce)
 • Corvinus University, Budapeszt (62 miejsce)
  Więcej nt. FT Global Masters in Management Ranking 2010: www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/art258.html

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią z Europy Środkowo-Wschodniej, której program Executive MBA znalazł się w rankingu EMBA 2010 "Financial Times".
Więcej nt. FT Executive MBA Ranking 2010: www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/art268.html

 

W 2011 r. "Financial Times" opublikował ranking oceniający magisterskie program z zakresu finansów (Global Masters in Finance). Program realizowany w Akademii Koźmińskiego zajął w nim 22 miejsce na świecie i jest jedynym programem tego typu w naszym regionie.
FT Global Masters in Finance: rankings.ft.com/exportranking/masters-in-finance-pre-experience-2011/pdf

 

Ponadto Akademia Leona Koźmińskiego już trzynasty rok z rzędu okazała się najlepszą niepubliczną uczelnią w Polsce, według rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Trzynastka przyniosła warszawskiej uczelni kolejne powody do satysfakcji - okazała się najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce i najlepszą uczelnią ekonomiczną. W ogólnym zestawieniu wyższych szkół akademickich Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 11. miejsce i zanotowała największy awans - aż o 14 pozycji - w porównaniu z poprzednim rokiem.
W rankingu szkół wyższych, przygotowywanym przez tygodnik "Wprost", Akademia Leona Koźmińskiego od roku 1998 do 2011 zajmowała PIERWSZE MIEJSCE wśród uczelni niepublicznych. Kryteriami oceny była jakość kształcenia, perspektywy rozwoju kariery zawodowej absolwentów i osiągnięcia kadry dydaktycznej.

 

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA WYŻSZE, PODYPLOMOWE I MBA:

 • 22 lipca 2012 r., godz. 12:00
 • 9 września 2012 r., godz. 12:00

Oferta edukacyjna

Studia pierwszego stopnia

 • Zarządzanie - w języku polskim i angielskim
 • Finanse i rachunkowość - w języku polskim i angielskim
 • Ekonomia - rynki zagraniczne
 • Administracja
 • Socjologia
 • Psychologia w zarządzaniu (specjalność na kierunku zarządzanie)

 

Studia jednolite magisterskie

 • Prawo

 

Elitarne studia interdyscyplinarne PRAWO+

 • prawo + zarządzanie lub
 • prawo + finanse i rachunkowość.

 

Każda z tych dwóch ścieżek oznacza indywidualny tok nauczania wspierany przez tutora - opiekuna naukowego, który pomaga studentowi w wyborze przedmiotów, układa z nim plan zajęć, ale przede wszystkim zachęca do kształtowania własnych zainteresowań naukowych i badawczych. Tak naprawdę to każdy uczestnik tych studiów studiuje równolegle dwa kierunki i jeśli dotrwa do końca nauki, otrzyma dwa dyplomy. Ale jeżeli na pewnym etapie zdecyduje, że bardziej interesuje go tylko prawo lub tylko zarządzanie - może przenieść się na równolegle prowadzone w Akademii Koźmińskiego studia na każdym z tych kierunków. Duże obciążenie nauką sprawia, że elitarne studia interdyscyplinarne odbywają się wyłącznie w systemie stacjonarnym.

 

Studia drugiego stopnia

 • Zarządzanie - w języku polskim i angielskim
 • Finanse i rachunkowość - w języku polskim i angielskim
 • Ekonomia - rynki zagraniczne
 • Administracja
 • Socjologia
 • Psychologia w zarządzaniu (specjalność na kierunku zarządzanie)

 

Studia trzeciego stopnia

 • Zarządzanie - w języku polskim i angielskim

 

Seminaria doktoranckie

 • Prawo

 

Studia MBA

 • Executive MBA
 • Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym
  • dla finansistów
  • dla kadry HR
  • dla kadry IT
  • dla kadry medycznej
  • dla inżynierów
 • Euro*MBA

 

Studia podyplomowe (ponad 60 programów) z zakresu:

 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Prawo
 • Specjalistyczne
 • Studia dla administracji publicznej

Zasady rekrutacji

KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE - STUDIA STACJONARNE

 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.
Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:
- 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
- 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową bądź zagraniczną są również przeliczane na punkty kwalifikacyjne.
Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 220 punktów rekrutacyjnych aż do wyczerpania limitu miejsc.
Na studia interdyscyplinarne prawo + zarządzanie lub prawo + finanse i rachunkowość zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych.
Na studia prowadzone w języku angielskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych w istniejącym limicie miejsc.

 

KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE - STUDIA NIESTACJONARNE
Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia w języku polskim:

22 czerwca 2012 (piątek)
27 lipca 2012 (piątek)
7 września 2012 (piątek)
15 września 2012 (sobota)
21 września 2012 (piątek)

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia w języku angielskim:

27 lipca 2012 (piątek)
1 września 2012 (sobota)
14 września 2012 (piątek)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis wydany przez szkołę średnią
 • odpis dyplomu licencjackiego oraz suplement (na studia drugiego stopnia)
 • formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.kozminski.edu.pl) lub w Biurze Rekrutacji
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty rekrutacyjnej

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA
Krok 1. Rejestracja
Formularz rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/rekrutacja_online/
Krok 2. Opłata rekrutacyjna
Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Krok 3. Złożenie dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).
Krok 4. Decyzja
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów (i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej przez kandydatów na studia drugiego stopnia) Komisja Rekrutacyjna wydaje tego samego dnia (w ciągu max. 1 godziny) decyzję o przyjęciu.
Krok 5. Podpisanie umowy
Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

 

Pod lupą

Elitarne studia prawnicze w Kożmińskim
Studenci prawa w Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie mają do wyboru klasyczną ścieżkę studiów prawniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ? jak wirtualna rzeczywistość ? albo wyjątkowe połączenie prawa i finansów. W obu przypadkach na studentów czekają symulacje rozpraw sądowych, warsztaty mediacyjne, negocjacyjne i krasomówcze, zajęcia w Sejmie i Trybunale Konstytucyjnym, sądach, laboratoriach kryminalistycznych, aresztach śledczych, czy chociażby w zakładach karnych. 


Komentarze obsługiwane przez CComment