Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

 ul. Bobrowiecka 9
 00-728 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 225592000


Opis

Mocne strony PWSBiA
 • Pierwsza niepubliczna wyższa uczelnia w Polsce kształcąca od 1991 r - uczelnia z tradycją
 • Profesjonalny i atrakcyjny program studiów
 • Ciekawe i potrzebne na rynku pracy specjalności
 • Wszystkie zajęcia w jednym miejscu na terenie własnego campusu w otoczeniu zieleni
 • Bardzo dogodna lokalizacja w centrum Warszawy
 • Elastyczny czas studiów z podziałem na zajęcia dydaktyczne stacjonarne cztery dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku i pracę własną jeden dzień w tygodniu piątek
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko w soboty i niedziele. Nie musisz rezygnować z życia zawodowego, aby zdobyć wiedzę i kwalifikacje.
 • Zaplecze dydaktyczno-administracyjne campusu, stwarzające dogodne warunki studiowania, wypoczynku, uprawiania sportu i rekreacji, specjalistyczną kadrę, dobrze wyposażone sale wykładowe i laboratoria oraz przyjazny dziekanat
 • Baza noclegowa i gastronomiczna
 • Rozbudowany system stypendialny
 • Konkurencyjne czesne
Na terenie kampusu funkcjonuje Akademickie Centrum Medyczne z Przychodnią Lekarską w ramach której świadczymy usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także medycyny pracy, diagnostyki, rehabilitacji, stomatologii oraz badań laboratoryjnych.

Oferta edukacyjna

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9
tel. 22 559 21 05
NOWOŚĆ: PIELĘGNIARSTWO - studia magisterskie - rekruracja trwa! - studia startują w lutym 2020 r., informacje: https://pwsbia.edu.pl/pl/kierunki-studiow/pielegniarstwo/studia-magisterskie.html

Studia licencjackie:


PIELĘGNIARSTWO 


ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administrowanie instytucjami medycznymi

DIETETYKA
Specjalności:
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka w sporcie

KOSMETOLOGIA
Specjalności:
 • Wizaż
 • Odnowa biologiczna i anti-aging
 • Kosmetologia estetycznaStudia inżynierskie:

INFORMATYKA
Specjalności:
 • Techniki multimedialne
 • Komputerowa automatyka i robotyka
 • Teleinformatyka i bezpieczeństwo systemów komputerowych
 

Studia magisterskie:

PIELĘGNIARSTWO

Zasady rekrutacji


Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych

I. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne oraz niestacjonarne w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest posiadanie przez kandydatów na studia świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej oraz złożenie:

II. Od kandydatów, którzy egzamin maturalny składali w roku rekrutacji lecz nie otrzymali jeszcze świadectwa, dopuszcza się złożenie zaświadczenia ze szkoły średniej potwierdzającego fakt przystąpienia do egzaminu maturalnego. Oryginał świadectwa lub odpis powinien być złożony niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do początku roku akademickiego.

III. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą rozpocząć studia pod warunkiem, że:
uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Więcej informacji dotyczących zapisów na studia można uzyskać telefonicznie pod numerem:
 • 22 559 21 05

Zachęcamy również do skorzystania z formularza zgłoszeniowego dla kandydatów
https://pwsbia.edu.pl/pl/rekrutacja/warunki-przyjec-na-studia.html

Komentarze obsługiwane przez CComment