Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

adres:
 ul. Świeradowska 43
 02-662 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225435430


Dlaczego warto

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO. ODPOWIEDZI, KTÓRYCH SZUKASZ

Wybór studiów to jedna z tych decyzji, która determinuje całe późniejsze życie. Warto więc wybrać uczelnię, która nie tylko oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie, ale też wyposaża młodego człowieka w unikalne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności.

Uczelnia Łazarskiego w czołówce uczelni wyższych

Według prestiżowego rankingu Perspektyw jesteśmy na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Nasze dążenia do zapewnienia najwyższej jakości nauczania zaowocowały awansem w zestawieniu wszystkich uczelni akademickich.

Wyższe wykształcenie - najwyższe zarobki

Według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA absolwenci kierunków "zarządzanie" oraz "ekonomia" Uczelni Łazarskiego na studiach niestacjonarnych zarabiają najlepiej w całym województwie mazowieckim. Daje to także naszym absolwentom drugie miejsce w całej Polsce. Co więcej, znalezienie pracy nie zajmuje im dłużej niż dwa tygodnie, a ryzyko bezrobocia jest praktycznie zerowe.

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Aż 9-krotnie zajmował pierwsze miejsce w 11-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych, "Dziennika Gazety Prawnej?". Ponadto wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Jeden kierunek, a dwa dyplomy

Anglojęzyczne programy studiów tworzymy wspólnie z prestiżowym brytyjskim Coventry University. Dlatego studiując na wybranym kierunku na Uczelni Łazarskiego, możesz uzyskać dwa dyplomy - polski i brytyjski.

Wybitni i cenieni wykładowcy

Nasi wykładowcy to uznani specjaliści i praktycy. Zajęcia prowadzą w sposób interaktywny, dzięki czemu są zawsze blisko studentów. Nie tylko przekazują praktyczne umiejętności, ale potrafią zarazić entuzjazmem i pasją. Chętnie rozmawiają ze studentami także po zajęciach oferując mentorską opiekę i pomoc w innych sprawach. Do optymalizacji programu nauczania wykorzystujemy najnowsze badania naukowe oraz organizujemy konsultacje z przedstawicielami wielu branży.

Pewny start w przyszłość

Na Uczelni Łazarskiego studenci zdobywają specjalistyczne kompetencje poszukiwane na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Powołaliśmy Radę Biznesu, która dba, by zakres merytoryczny naszych studiów zawsze odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku. Misją uczelni jest sukces studenta.

Kierunki studiów

1. Wydział Medyczny

Studia jednolite magisterskie 6-Letnie
Kierunek lekarski

2. Wydział Prawa i Administracji
STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
Studia jednolite magisterskie 5-letnie
Kierunek : PRAWO
Prawo medyczne
Prawo lotnicze
Prawo nowych technologii
Prawo sportowe
Prawo nieruchomości
Prawo korporacyjnie
Prawo o ruchu drogowym
Prawo konkurencji
Prawo upadłościowe
Prawo podatkowe
Prawo turystyczne
Prawo spółdzielcze
Prawo zamówień publicznych
Prawo ochrony konsumenta
Prawo budowlane
Kryminalistyka
Kryminologia

Kierunek : ADMINISTRACJA
Studia I stopnia
Administrowanie ruchem lotniczym- NOWOŚĆ
Administracja publiczna
Administracja gospodarcza

Kierunek : ADMINISTRACJA
Studia II stopnia
Administracja publiczna
Administrowanie nieruchomościami
Administracja zamówień publicznych
Administracja ochrony danych osobowych

Studia II stopnia
Kierunek: PRAWO W BIZNESIE

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Kierunek: BA LAW IN INTERNATIONAL RELATIONS - NOWOŚĆ
Kierunek: BA LAW IN BUSINESS MANAGEMENT - NOWOŚĆ

Kierunek: MA LAW IN INTERNATIONAL RELATIONS - NOWOŚĆ
Kierunek: AVIATION LAW AND PROFESSIONAL PILOT LICENCE - NOWOŚĆ

3. Wydział Ekonomii i Zarządzania

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Studia I stopnia

Kierunek: EKONOMIA (profil ogólnoakademicki)
Analiza ekonomiczna i biznesowa
Ekonomia menedżerska

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (profil praktyczny)
Bankowość - NOWOŚĆ
Rynki finansowe
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i audyt

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (profil ogólnoakademicki)
Handel zagraniczny w dobie globalizacji
Studia europejskie
Transport, spedycja, logistyka

Kierunek: ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)
Innowacje i przedsiębiorczość
Marketing interaktywny
E-commerce
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia II stopnia

Kierunek: EKONOMIA (profil ogólnoakademicki)
Ekonomia zrównoważonego rozwoju - NOWOŚĆ
Doradztwo inwestycyjne - NOWOŚĆ
Finanse i bankowość
Zarządzanie projektami
Kapitał ludzki w organizacji

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (profil ogólnoakademicki)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym
Marketing i Public Relations w wymiarze międzynarodowym - NOWOŚĆ

Kierunek: ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) - NOWOŚĆ
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
Zarządzanie projektami

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

SINGLE DEGREE PROGRAMMES

Bachelor?s degree

Kierunek: Economics

Kierunek: Finance and Accounting - NOWOŚĆ
Financial Markets

Kierunek: International Relations
European Studies

Kierunek: Management
Tourism and Travel Management
Logistics
E-commerce

Master?s degree

Kierunek: Economics
Kierunek: International Relations
European Administration
Leadership and Statecraft

DOUBLE DEGREE PROGRAMMES

Bachelor?s degree

Kierunek: Business Economics

Kierunek: International Relations and European Studies

Master degree

Kierunek: International Business Economics

Kierunek: International Relations

Zasady rekrutacji

Jak zostać studentem Uczelni Łazarskiego?

  • ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE
  • PRZEJDŹ KWALIFIKACJĘ
  • ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI
  • WITAJ W GRONIE NASZYCH STUDENTÓW!
Wydział Prawa i Administracji

Studia jednolite magisterskie lub studia I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku studiów stacjonarnych na kierunku prawo podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. Przelicznik punktów jest dostępny w Biurze Rekrutacji oraz na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia I stopnia


Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku studiów stacjonarnych podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. Przelicznik punktów jest dostępny w Biurze Rekrutacji oraz na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).


Wydział Medyczny
Studia jednolite magisterskie
Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski są wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników tworzona jest lista rankingowa po uprzedniej rejestracji online.


Biuro Rekrutacji
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (22) 54 35 555 / 501
513 037 680

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00
w okresie lipiec - wrzesień:
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
w soboty od 9:00 do 14:00

 

Komentarze obsługiwane przez CComment