Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku

 ul. Mickiewicza 21
 38-500 Sanok
 Sanok
 podkarpackie

tel. 134655954


Dlaczego wartoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku powstała w 2001 roku a po czterech latach funkcjonowania otrzymała imię patrona Jana Grodka. Celem uczelni jest międzynarodowy wymiar kształcenia, oparty na europejskich standardach edukacyjnych. Obecnie kształcimy praktycznie na 6 kierunkach licencjackich, 2 kierunkach inżynierskich oraz 3 kierunkach magisterskich. Od października 2019 r. ruszają jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia drugiego stopnia (magisterskie - dwuletnie uzupełniające) na kierunkach: mechanika i budowa maszyn.

Kompleks uczelni to sześć budynków wyposażonych w nowoczesny sprzęt. W październiku 2015 roku zostało otwarte nowe centrum sportowo-dydaktyczne z pełnowymiarową halą sportową, siłownią i salą fitness oraz w pełni wyposażoną aulą. Obecnie rozpoczęto realizację budowy Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w specjalnie zaaranżowanych warunkach klinicznych, przy użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów, studenci kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne będą nabywać praktycznych umiejętności zawodowych.

W 2009 roku uczelni przyznano Erasmus University Charter, a w roku 2014 Erasmus Charter for Higher Education. W najbliższych planach Uczelni jest poszrzenie oferty wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ o kraje spoza Unii Europejskiej.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku to ceftyfikowana "Uczelnia Liderów" - certyfikat otrzymała czterokrotnie począwszy od roku 2015. W latach 2016 i 2018 oprócz certyfikatu "Uczelnia Liderów" naszej Uczelni przyznano wyróżnienie "Primus", a w roku 2017 wyróżnienie "Aurea Praxis".

Dlaczego PWSZ Sanok?

- wysoki poziom kształcenia w naszej Uczelni, który zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca w swych szeregach tzw. osoby z branży, które opierając się system procedur zapewniania jakości kształcenia - kształcą praktycznie

- szeroka oferta edukacyjna - uruchomienie studiów II stopnia (magisterskich), ciągłe uzupełnianie oferty studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz dostosowanie kierunków i specjalności studiów do potrzeb lokalnego rynku pracy - uruchomienie system "Studia 26+" dostosowanego do osób pracujących, oraz stworzenie podwalin pod system kształcenia dualnego

- kameralność Uczelni - stawiamy na indywidualne potrzeby studenta. Dla nas student to najlepsza inwestycja - pomoc w rozwoju własnych zainteresowań i pasji jest naszym priorytetem oprócz fachowego przygotowania do wykonywania nauczanego zawodu

- współpraca z przemysłem - dajemy możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy - praktyki, staże, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, firmach, ośrodkach naukowo-badawczych, kulturalnych, z którymi współpracujemy na zasadach umowy o współpracy są bardzo cennym wkładem uczeni w rozwój studenta

- działalność organizacji studenckich - szeroka gama różnego rodzaju kół naukowych i kół zainteresowań - każdy student może znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy otwarci na każda nowa inicjatywę studencką.

- program Erasmus+ - podpisane 38 umów o współpracy w ramach programu Erasmus+ z ośrodkami akademickimi z całej Europy oraz sukcesywnie zawierane nowych porozumień daje studentom szansę na realizacje części programu studiów za granicą, lub tez skorzystanie z praktyk wakacyjnych, czy staży. Natomiast studentom obcokrajowcom przebywającym w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ oferujemy nie tylko zajęcia w języku angielskim, ale także kursy języka polskiego.

- Centrum Sportowo-Dydaktyczne - nowy obiekt Uczelni, gdzie studenci mogą skorzystać z pełnowymiarowej w pełni wyposażonej hali sportowej, siłowi oraz Sali fitness, gdzie w auli wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt audiowizualny odbywają się konferencje, koncerty, festiwale i akcje charytatywne.

Kierunki studiów

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNEJ


Studia I stopnia (inżynierskie):
GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH (S/N)

Studia II stopnia (magisterskie):
GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH (S/N)

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY


EKONOMIA (S/N)
Bez specjalności i ze specjalnościami:
 • ekonomika handlu i sprzedaży
 • rachunkowość i podatki

PEDAGOGIKA (S/N)
ze specjalnościami:
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • logopedia i terapia pedagogiczna

PRACA SOCJALNA (S/N)
Ze specjalnościami:
 • praca socjalna z resocjalizacją
 • praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
 • praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

Studia II stopnia (magisterskie):
PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (S/N)

Studia 5-letnie jednolite magisterskie:
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (S) - nowość!


INSTYTUT TECHNICZNY

Studia I stopnia (inżynierskie):
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (S/N)
ze specjalnościami:
 • informatyka stosowana w budowie maszyn
 • mechatronika z informatyką
 • programowanie i obsługa obrabiarek CNC
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie jakością produkcji

Studia II stopnia (magisterskie)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (S/N) - nowość!

INSTYTUT MEDYCZNY


Studia I stopnia (licencjackie):
PIELĘGNIARSTWO (S/N - POMOSTOWE)
RATOWNICTWO MEDYCZNE (S/N)

Planowane studia II stopnia (magisterskie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

KURSY I SZKOLENIA


 • Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Szkolenie na asystenta rodziny
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Komentarze obsługiwane przez CComment