Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie


 ul. Pocztowa 54
 22-100 Chełm
 Chełm
 lubelskie

tel. 825658895

pwsz.chelm.pl