Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

adres:
 ul. Kielecka 7
 81-303 Gdynia
 Gdynia
 pomorskie

kontakt:
 tel. 586607400


Opis

Sprawdź naszą pełną ofertę na wsaib.pl

 

100% Praktyki
Największy atut WSAiB w Gdyni to praktyczny wymiar zajęć. Wykładowcy to światowej klasy eksperci i praktycy, odnoszący sukcesy na rynku biznesowym. Stała współpraca z pracodawcami Pomorza sprawia, że oferta Uczelni zawsze jest aktualna a absolwenci są cenieni na rynku pracy.

 

Marka Premium
Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego prowadzi prestiżowe studia na kierunku Prawo, Administracja, Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne, Zarządzanie oraz anglojęzyczną ścieżkę studiów na kierunku Management. W ofercie WSAiB w Gdyni znajdują się również niezwykle praktyczne studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminalistyka i Kryminologia, Logistyka, Finanse i Rachunkowość. WSAiB w Gdyni posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych, seminarium doktorskie na kierunku Prawo oraz prestiżowe studia MBA Project Management WSAiB.

 

Potwierdzone sukcesy
Najstarsza Uczelnia na Pomorzu od ponad dwóch dekad kształci elity polskiego biznesu, prawników, specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz kadrę zarządzającą.

 • Ranking "Gazety Prawnej" 2015 - najlepszy Wydział Prawa na Pomorzu i 4 w skali całego kraju
 • Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2013 r. - 1 miejsce pod względem zdawalności na aplikacje prawnicze.
 • Ranking tygodnika "Wprost" 2012 r. - najlepsza niepubliczna Uczelnia na Pomorzu.

 

Atuty Uczelni:

 • Nowoczesny model kształcenia - zajęcia prowadzone w formie case studies, e-learning, wizyty studyjne
 • Wyjątkowa kadra - wykładowcy są uznanymi ekspertami, specjalistami i praktykami w środowisku biznesowym
 • Stabilna pozycja - WSAiB w Gdyni jest najstarszą niepubliczną Uczelnią na Pomorzu
 • Program "Studiuj i pracuj" - plan zajęć umożliwiający pogodzenie nauki z pracą
 • Akademickie Biuro Karier - praktyki i staże dla studentów a także pomoc z znalezieniu pracy
 • Doskonała lokalizacja - tuż przy stacji SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana, 1 min. od Centrum Riviera

Studia I st.

STUDIA I STOPNIA

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni można podjąć studia licencjackie (I stopnia) zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym na kierunkach:

 • Prawo ? 5-letnie jednolite studia magisterskie
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne Kryminalistyka i Kryminologia Finanse i Rachunkowość Management Studia Menedżersko-Prawne Zarządzanie Logistyka

 

 

Prawo - jednolite studia magisterskie

Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wszechstronnie kształcą Studentów w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego. Student nie tylko zdobywa obszerną wiedzę z zakresu prawa, ale poznaje też jej praktyczne zastosowanie. Ukończenie kierunku Prawo doskonale przygotowuje do podjęcia aplikacji koniecznych przy wykonywaniu zawodów prawniczych a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Administracja - studia I stopnia

Kierunek Administracja wyposaża w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedzę ekonomiczną. Absolwent ma kwalifikacje do pracy na różnych szczeblach w administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Specjalności na kierunku Administracja I stopnia:

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia I stopnia

Ten kierunek kształcenia stanowi cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska).

 

Kandydatom proponujemy 6 specjalności na studiach licencjackich I stopnia:

 

Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Program studiów obejmuje zagadnienia związane m.in. z: ekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością czy zarządzaniem biznesem.

Kandydatom proponujemy 2 specjalności na studiach licencjackich I stopnia:

*Proponujemy kontynuację nauki na studiach magisterskich na specjalności Zarządzanie finansami na kierunku Zarządzanie.

 

Management - studia I stopnia

Students of the first degree studies in Management acquire theoretical knowledge and practical skills in the field of management sciences and related sciences concerning the nature, accuracy and problems of functioning in enterprises and public institutions. Management skills and strategic planning enable graduates to undertake such activities to better a company's market position.

Bachelor Degree:

 

Studia Menedżersko-Prawne - studia I stopnia

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne odbywają się dzięki współpracy dwóch wydziałów: Prawa i Administracji oraz Zarządzania. Ten innowacyjny kierunek łączy kompetencje z dyscypliny Zarządzania i Prawa, dzięki czemu stanowi doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowisk zarządczych i kierowniczych, szczególnie przygotowując do pracy w sektorze biznesowym. Zajęcia prowadzą praktycy, którzy wykorzystują metodę mentoringu.

 

Zarządzanie - studia I stopnia

Studenci kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. W trakcie studiów zdobywają kwalifikacje menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym oraz kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Specjalności na studiach licencjackich I stopnia kierunku Zarządzanie:

 

Logistyka - studia I stopnia

Logistyk to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Są to umiejętności wysoko cenione na rynku pracy - branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, szczególnie zaś na Pomorzu. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, studia obejmują bowiem, poza wiedzą kierunkową, dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

*Zainteresowanym studiami magisterskimi proponujemy kontynuację nauki na specjalności Zarządzanie Logistyką na kierunku Zarządzanie.

Kandydaci mają do wyboru specjalności:

*Proponujemy kontynuację nauki na specjalności Zarządzanie logistyką na kierunku Zarządzanie.

Studia II st.

W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego istnieje możliwość kształcenia się na studiach magisterskich (II stopnia) w trybie stacjonarnym i zaocznym na kierunkach:

 • Prawo ? 5-letnie jednolite studia magisterskie
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Kryminalistyka i Kryminologia
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Zarządzanie

 

 

Prawo - jednolite studia magisterskie

Program studiów prawniczych w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, oparty na kształceniu praktycznym, jest konkurencyjny w porównaniu z uczelniami o profilu akademickim. Umiejętności w zakresie wykonywania funkcji zarządczych wsparte praktyczną wiedzą prawniczą to nowa jakość na rynku pracy wśród absolwentów kierunku Prawo. Studia prawnicze doskonale przygotowują do egzaminu na aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną.

Proponujemy również:

 

Administracja - studia II stopnia

Studia magisterskie na kierunku Administracja poszerzają i pogłębiają wiedzę, kompetencje oraz umiejętności studentów, łącząc wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów i bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych.

Specjalności II stopnia kierunku Administracja:

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia II stopnia

Podczas kształcenia na studiach II stopnia student zdobywa wiedzę na temat przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz uzyskuje niezbędne informacje zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania, a także organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Absolwent ma kwalifikacje do podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kandydatom proponujemy specjalności:

 

Management - studia II stopnia

Students of the master level studies in Management are being prepared to implement the process management and enterprise projects. Graduates of the master level are qualified to work as an organization and management specialist and the manager in enterprises and institutions, as well as to conduct their own business.The diploma certifies effective management skills, in particular: of communicating, negotiating, convincing and organizing team work.

Master Degree:

 

Studia Menedżersko-Prawne - studia II stopnia

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne powstają dzięki współpracy Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. To innowacyjne połączenie kompetencji z Zarządzania i Prawa doskonale przygotowuje do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania.  

 

Zarządzanie - studia II stopnia

Studenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie zdobywają przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwenci studiów magisterskich mają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kandydatom proponujemy specjalności na studiach magisterskich II stopnia:

Zasady rekrutacji

W WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują egzaminy wstępne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Proces rekrutacji odbywa się drogą elektroniczną:
1. wejdź na stronę www.wsaib.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
2. przygotuj potrzebne dokumenty: świadectwo dojrzałości, zdjęcie, ksero dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
3. dostarcz dokumenty do Działu Rekrutacji

 

Gdynia - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
ul. Kielecka 7
tel. 58 660 74 10, 58 660 74 32
pon-pt. 8.00-16.00

 

Lębork - Wydział Zamiejscowy WSAiB w Lęborku
ul. Marcinkowskiego 1
tel. 59 863 32 17

 

Szczegółowe informacje dla kandydatów

http://www.wsaib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=9&lang=pl

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

e-mail: rekrutacja@wsaib.pl
gg: 40817302

 

znajdź na facebooku:
facebook.com/WSAiB

 

i youtube
youtube.com/gdyniawsaib

Pod lupą

CSI: Kryminalne zagadki Trójmiasta
Myślisz o pracy w służbach mundurowych? Chcesz badać miejsce zbrodni i szukać dowodów przestępstw? Zainteresuj się studiami na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Poza specjalnością "Kryminologia i kryminalistyka" znajdziesz tam także takie ścieżki studiów, jak Służby specjalne i policyjne, Cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo informacji, Detektywistyka i ochrona osób i mienia, Menedżer bezpieczeństwa oraz Obrona terytorialna kraju. Tym, co wyróżnia program studiów "Kryminologia i kryminalistyka" jest praktyczny profil studiów, opracowany wspólnie z byłymi oraz obecnymi ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym.
Praktycznie i specjalistycznie - studiuj prawo w Gdyni
Kierunek prawo na Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E Kwiatkowskiego w Gdyni należy do najlepszych w Polsce wśród uczelni niepublicznych. "Kwiatkowskiego" wyróżnia skoncentrowanie na kształcenie do zawodów prawniczych, w tym specjalny program przygotowujący do egzaminów na aplikacje sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską i notarialną. Jedną z wyjątkowych specjalności uczelni jest prawo morskie.
Morze możliwości logistycznych
Najszybciej rozwijającą się dziedziną TSL (transport-spedycja-logistyka) jest transport morski. Już ponad 80% transportu towarów w handlu międzynarodowym odbywa się drogami wodnymi. Trójmiasto na tym zyskuje ? jest jednym z największych europejskich węzłów logistycznych w Europie. Dlatego trudno o lepsze miejsce do zdobywania zawodu logistyka. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB) przygotowuje do niego na siedmiu specjalnościach logistycznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment