Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 al. Grunwaldzka 238a
 80-266 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 585227519


Dlaczego warto

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.

Ofertę studiów tworzymy na podstawie potrzeb rynku pracy, a programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Dzięki temu Twoja wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane na studiach w pełni odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy.

W WSB uczysz się przede wszystkim praktycznie! Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów i wieloletnich praktyków, z wykorzystaniem case studies. W trakcie warsztatów rozwiązujesz realne problemy występujące w prawdziwych firmach i instytucjach.

Zdobytą na zajęciach wiedzę możesz rozwijać także w kołach naukowych. W WSB w Gdańsku działa aż 16 organizacji studenckich. Na pewno znajdziesz coś dla siebie!


WSB w Gdańsku jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną na Pomorzu
W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 WSB w Gdańsku po raz kolejny zajęła czołowe miejsce w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich (źródło: www.gov.pl).

Dołącz do grona zadowolonych studentów! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące oferty lub zasad rekrutacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji:
Tel. : 58 522 75 19, 58 522 75 21
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl

Studia I st.

Studia I stopnia

Administracja
Administracja europejska
Administracja podatkowa
Administracja publiczna
E-Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych
Bezpieczeństwo militarne
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminalistyka
Służby specjalne i policyjne

Filologia
Amerykanistyka
Filologia angielska z językiem hiszpańskim lub norweskim (do wyboru)
Język angielski w biznesie
Tłumaczenia - język angielski

Finanse i rachunkowość
Accounting and Corporate Finance
Bankowość I innowacje finansowe
International financial services
Kadry i płace
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Rynki i giełdy finansowe

Informatyka
Bazy i hurtownie danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Front-end developer
Internet rzeczy
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria sieci komputerowych
Programowanie
Projektowanie gier komputerowych
Software development
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem (SAP)

Inżynieria zarządzania
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynieria zarządzania produkcją

Logistyka
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka e-commerce
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka portów morskich
Logistyka transportu
Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu
Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce

Multimedia i grafika komputerowa (w przygotowaniu)

Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w przygotowaniu)

Prawo

Prawo w biznesie
Prawo i finanse
Prawo i media
Prawo i zarządzanie
Prawo w działalności budowlanej

Psychologia (w przygotowaniu)

Psychologia w biznesie
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia w public relations
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich

Stosunki międzynarodowe
Biznes międzynarodowy
Biznes międzynarodowy z językiem chińskim
Nowe media i komunikacja międzykulturowa
Rekruter w środowisku międzynarodowym

Turystyka i rekreacja
Baristika i cukiernictwo
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Trener personalny z dietetyką
Turystyka międzynarodowa z pilotem wycieczek zagranicznych
Turystyka skandynawska
Turystyka uzdrowiskowa SPA i wellness

Zarządzanie
E-biznes
Gospodarowanie nieruchomościami
International Business
Marketing i social media
Menedżer BHP
Menedżer sprzedaży
Tourism and hotel management
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektami z metodykami zwinnymi


Studia II st.

Studia II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Kryminologia i kryminalistyka
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo informacyjne

Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły rewident
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i controlling
Trader rynków finansowych
Corporate Finance Management (ścieżka anglojęzyczna)
Analityk biznesowy

Logistyka
Logistyka i inżynieria transportu
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Menedżer logistyki
Transport drogowy ładunków i przygotowanie do certyfikacji CPC
Transport morski
Zintegrowane systemy informatyczne SAP
Transport lotniczy
International Logistics (ścieżka anglojęzyczna)

Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie
Marketing i komunikacja społeczna
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Menedżer BHP
Zarządzanie nieruchomościami i homestaging
Menedżer w sporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem
International Business Management (ścieżka anglojęzyczna)
IT Project Management (ścieżka anglojęzyczna)

Turystyka i rekreacja (w przygotowaniu)
Menedżer eventów i turystyki biznesowej
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowych
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Promocja zdrowia i turystyki medycznej

Informatyka (w przygotowaniu)
Sieci komputerowe
Sieci komputerowe
Systemy mobilne
Systemy mobilne
Programowanie aplikacji webowych
Business Intelligence

Zasady rekrutacji

Kto może zostać studentem?
Studentem studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 1. Co musisz zrobić?
Wypełnij formularz na stronie www, a system automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które po zakończeniu rejestracji zostaną wysłane na Twój adres e-mail.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Co zyskujesz?
 • Zapisujesz się na aktualną promocję.
 • Rezerwujesz sobie miejsce.
 • Masz to z głowy!

KROK 2. Co musisz zrobić?
 • Podanie i kwestionariusz (oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online).
 • Umowę edukacyjną (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online).
 • Kserokopia świadectwa maturalnego - oryginał lub odpis do wglądu.
 • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobionena wprost, wymiary: 35 x 45 mm).
 • Ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online).
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego).
 • Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.
W przypadku cudzoziemców wymagane są dodatkowe dokumenty.

KROK 3. Co musisz zrobić?
 • przyjdź do Biura Rekrutacji
 • złóż komplet dokumentów
 • odbierz decyzję o przyjęciu
 • podpisz umowę edukacyjną (jeśli nie uda Ci się do nas dotrzeć, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura możesz wysłać dokumenty pocztą tradycyjną )
Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz decyzję o przyjęciu. Otrzymasz również informacje o tym kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów, harmonogramów i legitymacji.

KROK 4. Co musisz zrobić?
Jesteś już studentem WSB!
We wrześniu bedziesz mógł m.in.:
 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • dowiedzieć się, kiedy odbędzie się inauguracja dla studentów I roku

Warunki przyjęcia na studia:
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów
 • otrzymanie decyzji o przyjęciu
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych
 • ? złożenie ślubowania

Komentarze obsługiwane przez CComment