Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji


 pl. Curie-Skłodowskiej 5
 20-031 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 815375126

www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Komentarze obsługiwane przez CComment