Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny

adres:
 ul. Żeromskiego 116
 90-924 Łódź
 Łódź
 lodzkie

kontakt:
 tel. 426313100


Opis

DLACZEGO WARTO?

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej koncentruje się na kształceniu dla tych obszarów biznesu i nauki, gdzie wykorzystywana jest wiedza z dynamicznie rozwijających się gałęzi chemii. Prowadzi kierunki i specjalności, których program został opracowany wspólnie z pracodawcami, m.in. z Grupą ATLAS. Celem jest kształcenie specjalistów z obszaru nauk chemicznych i technicznych, poszukiwanych w Polsce i na europejskich rynkach pracy! Na wydziale można studiować wg indywidualnego programu studiów. Wydział daje dużą swobodę w sposobie zdobywania wiedzy oraz szeroką paletę kursów fakultatywnych.

Oferta edukacyjna

KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA

 • analityka chemiczna, stacjonarne - inż. (7 sem.)
 • biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials, ABIOM) - studia realizowane w j. ang.), stacjonarne - inż. (8 sem.)
 • chemia, stacjonarne - inż. (7 sem.) specjalności: kontrola jakości w chemii, synteza organiczna i bioorganiczna, chemia biomedyczna, chemia materiałów polimerowych,
 • chemia budowlana (kierunek międzyuczelniany), stacjonarne - inż. (7 sem.)
 • nanotechnologia, stacjonarne - inż. (7 sem.)specjalności: nanomateriały funkcjonalne, polimerowe materiały inżynierskie
 • technologia chemiczna, stacjonarne - inż. (7 sem. specjalności: gospodarka odpadami, technologia chemiczna organiczna, technologie biomedyczne, technologia polimerów, technologia barwników i środków chemii gospodarczej


KIERUNKI STUDIÓW II STOPNIA

 • chemia, stacjonarne - mgr (3 sem.) specjalności: chemia analityczna i strukturalna, chemia i fizyka polimerów, chemia medyczna, nowoczesna synteza i analiza organiczna, techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
 • chemia budowlana, stacjonarne - mgr (3 sem.)
 • chemia w kryminalistyce, stacjonarne - mgr inż. (3 sem.)
 • nanotechnologia, stacjonarne - mgr (3 sem.)
 • technologia chemiczna, stacjonarne - mgr (3 sem.) specjalności: inżynieria biomedyczna i radiacyjna, kataliza przemysłowa, technologia polimerów, technologia leków i środków ochrony roślin, technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej

Zasady rekrutacji

STUDIA INŻYNIERSKIE

Na podstawie wyników matury, przedmioty kwalifikacyjne
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia (do wyboru)

STUDIA MAGISTERSKIE

Kandydaci na studia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

Pod lupą

6 dobrych pomysłów na studia chemiczne
Myślisz o kierunku związanym z chemią? Dobry pomysł, bo to bardzo ciekawe i innowacyjne studia, dające możliwości rozwoju, a póżniej zdobycia dobrego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej możesz studiować nie tylko chemię, ale i cztery inne praktyczne kierunki: technologię chemiczną, chemię budowlaną, nanotechnologię oraz ochronę środowiska. Na każdym z pięciu kierunków możesz zdobyć tytuł inżyniera, a wydłużając studia o 3 lub 4 semestry ? tytuł magistra. Jeśli pociąga cię kariera naukowa lub praca na wyspecjalizowanych stanowiskach w przemyśle, możesz kontynuować studia na kierunkach: chemia i technologia chemiczna, i po czterech latach obronić rozprawę doktorską.

Komentarze obsługiwane przez CComment