Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa

 ul. Siedmiogrodzka 3a
 01-204 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 228623224


Dlaczego warto


Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez MNiSW pod nr 12. WSZ-SW jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Założycielem Uczelni jest powstałe w 1925 roku Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). TNOiK jest jedną z pierwszych na świecie profesjonalnych organizacji skupiających menedżerów. A założył ją profesor Karol Adamiecki - profesor Politechniki Warszawskiej, prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu, twórca teorii harmonizacji.
Pierwsza siedziba Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej mieściła się w centrum Warszawy w Pałacu Lubomirskich. W 1997 roku uczelnia przeniosła się na Wolę do zabytkowego pałacyku przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A. Ów pałacyk został zbudowany w 1905 roku według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. W przeszłości był siedzibą Ligii Narodów, a obecnie jest pod opieką konserwatora zabytków (nr rejestru 1437 A). Olbrzymim wysiłkiem Uczelni budynek został gruntownie drestaurowany i przystosowany do wymogów wyższej uczelni w pełni ze środków finansowych WSZ-SW. Obecnie do dyspozycji studentów jest: sześć auli klimatyzowanych i wyposażonych w najnowszy sprzęt audio-wideo, ponad dziesięć sal wykładowych i całodzienny bufet. Uczelnia dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką wraz z czytelnią, posiadającą ponad 10 tysięcy książek. Na terenie WSZ-SW istnieje także Galeria Malarstwa, stale współpracująca ze Związkiem Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa kształci na studiach I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich), w dziale "Ekonomia" na kierunku "Zarządzanie" (o profilu praktycznym) w 19 specjalnościach między innymi: zarządzanie przedsiębiorstwem, sieciami handlowymi, klastrami, zarządzanie innowacjami, projektami, jakością, zarządzanie w administracji, logistyce i personelem, zarządzanie finansami i bankowością, rachunkowość, marketing, menager sportu, a także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa prowadzi studia podyplomowe gdzie słuchacze przy nieinwazyjnym wsparciu ze strony wykładowcy, sami budują swoją wiedzę na temat współczesnej gospodarki. Stawiają diagnozy dotyczące jej stanu i szukają możliwych do realizacji kreatywnych rozwiązań.

WSZ-SW prowadzi również czterosemastralne semiarium doktoranckie wspólnie z Politechniką Łódzką z gdzie obrona dysertacji odbywa się na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej.
Według najbardziej opiniotwórczego w Polsce "Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich" Perspektywy 2017

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa zajmowała:
- 1 miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów"
- 5 miejsce w kategorii "Oferta studiów magisterskich"
- 7 miejsce w kategorii "Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach"
W 2016 r.:
- 3 miejsce w kategorii "Warunki kształcenia",
- 3 miejsce w kategorii "Oferta studiów podyplomowych",
- 6 miejsce w kategorii "Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach".

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w 2018 r. zwiększyła liczbę studentów studiów dziennych o 89,6% w stosunku do 2017 r. (według danych z systemu POL-on z dnia 18.02.2019 r. w porównaniu z danymi z 18.02.2018 r.). Zwiększyła również stan liczbowy studentów na studiach niestacjonarnych na wszystkich poziomach i rocznikach o 29,6% (według danych z systemu POL-on z dnia 18.02.2019 r. w porównaniu z danymi z 18.02.2018 r.). Wskaźnik dostępności dydaktycznej tj. ilość studentów przypadających na 1 pracownika naukowego w 2018 r. w WSZ-SW wyniósł 13,4 studentów na jednego pracownika naukowego. W 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 11,7. Wskaźnik preferowany przez MNiSW to 13 studentów na jednego pracownika naukowego.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa oferuje studentom jedno z najniższych czesnych w Warszawie 1740 zł za semestr na studiach licencjackich niestacjonarnych, 1899 zł na studiach stacjonarnych (czesne niezmienne przez cały okres studiów), zwiększoną ilość języka angielskiego (każdego dnia edukacyjnego dwie godziny języka angielskiego biznesowego), a od drugiego roku praktyki w renomowanych firmach, darmowe studia dla osób, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1051 zł netto miesięcznie oraz stypendium rektorskie za uzyskanie średniej powyżej 4,51.

Kierunki studiów

ZARZĄDZANIE (6 semestrów) studia I stopnia na kierunku w systemie stacjonarnym (dziennym) oaz niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym), specjalności:


1. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
2. Zarządzanie innowacjami,
3. Zarządzanie projektami,
4. Finanse i bankowość,
5. Zarządzanie jakością,
6. Rachunkowość,
7. Zarządzanie klastrami,
8. Logistyka,
9. Zarządzanie personelem,
10. Zarządzanie sieciami handlowymi,
11. Marketing,
12. Coaching,
13. Zarządzanie w administracji,
14. Menadżer sportu,
15. Zarządzanie bezpieczeństwem,
16. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
17. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
18. Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,
19. Zarządzanie biurem,
20. Zarządzanie firmą rodzinną,
21. Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją,
22. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec IV semestru. W VI semestrze odbywają się praktyki zawodowe.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów:
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

 

ZARZĄDZANIE (4 semestry) studia II stopnia w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:


1. Zarządzanie jakością,
2. Zarządzanie personelem,
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
4. Zarządzanie projektami
5. Zarządzanie innowacjami,
6. Finanse i bankowość,
7. Zarządzanie w logistyce,
8. Rachunkowość,
9. Zarządzanie w administracji,
10. Coaching,
11. Zarządzanie klastrami,
12. Zarządzanie bezpieczeństwem,
13. Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia,
14. Zarządzanie w oświacie,
15. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
16. Marketing,
17. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
18. Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,
19. Menadżer sportu,
20. Zarządzanie firmą rodzinną,
21. Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją,
22. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec II semestru studiów.

Lista specjalności nie jest zamknięta, możliwe jest jej rozszerzenie w zależności od inicjatywy studentów.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów:
auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

Komentarze obsługiwane przez CComment