Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

adres:
 ul. Norwida 25/27
 50-375 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

kontakt:
 tel. 713201075


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu łączy prawie 60-letnią tradycję z nowoczesnością. To dziś jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce, lider działań innowacyjnych. Studentom gwarantuje nie tylko intelektualną przygodę i rozwój pozanaukowych pasji, ale zapewnia także solidne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. O wielu absolwentów wrocławskiej uczelni przyrodniczej zabiegają pracodawcy.

 

Oferujemy:

  • studia w języku polskim i angielskim
  • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych
  • możliwość pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych
  • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami
  • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych
  • e-learning czyli kształcenie na odległość
  • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria
  • nowoczesne obiekty sportowe, także krytą pływalnię
  • wyróżniane w rankingach akademiki
  • wysokie stypendia rektorskie i socjalne

 

Szczycimy się:

  • międzynarodowymi certyfikatami jakości
  • nagrodami na międzynarodowych wystawach wynalazczości
  • projektami badawczymi finansowanymi ze środków europejskich
  • współpracą z ośrodkami naukowymi na wszystkich kontynentach
  • stacją permanentnych obserwacji satelitarnych
  • rolą lidera w klimatycznym KIC (Knowledge and Innovation Community)
  • statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk rolniczych

 

Inicjujemy:

  • porozumienia środowiskowe i integrację uczelni
  • współpracę z biznesem w ramach konsorcjów i klastrów
  • działania na rzecz środowiska i regionu
  • projekty na rzecz poprawy jakości życia ludzi i zwierząt

 

Nasi Absolwenci:

  • są cenionymi specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy
  • stają się liderami lokalnych środowisk
  • robią karierę w nauce światowej, biznesie, finansach i polityce

 

Dołącz do nas, odwiedź stronę internetową: www.rekrutacja.up.wroc.pl
Facebook: www.facebook.com/UPrekrutacja
Instagram: www.instagram.com/upwr_rekrutacja
Snapchat: upwroclaw

Oferta edukacyjna

Oferta studiów 2018/2019

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu możesz podjąć studia:

Studia w języku angielskim
pełna oferta studiów w języku angielskim

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

agrobiznes

architektura krajobrazu

bezpieczeństwo żywności

bioinformatyka

biologia

biologia człowieka

biotechnologia

biotechnologia stosowana roślin

budownictwo

ekonomia

geodezja i kartografia

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna

inżynieria środowiska

inżynieria bezpieczeństwa

medycyna roślin

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

ogrodnictwo

rolnictwo

technika rolnicza i leśna

technologia i organizacja gastronomii -nowość

technologia żywności i żywienie człowieka

weterynaria

zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie jakością i analiza żywności

zootechnika

żywienie człowieka i dietetyka


 

SPECJALNOŚCI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Master in Food Technology and Human Nutrition

Master in Horticulture

  -

- Veterinary Medicine

Master in Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture- studia polsko-chińskie

Master in Animal Production Management - Chinese and European circumstances- studia polsko-chińskie

Master in Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape - studia polsko-chińskie

- Master in laboratory techniques in biology

inż. - studia pierwszego stopnia dające tytuł inżynierskie
lic. - studia pierwszego stopnia dające tytuł licencjata
mgr - studia drugiego stopnia magisterskie

Zasady rekrutacji

Szczegóły rekrutacji pod TUTAJ

Komentarze obsługiwane przez CComment