Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 al. Niepodległości 2
 61-874 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

tel. 616553333


Dlaczego warto

Czas na studia, czas na pracę, czas na życie.


Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Działamy w myśl idei work-life balance.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje od 1994 roku. Uczelnię tworzą trzy wydziały:
 • Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

W ofercie znajdziesz studia I i II stopnia, studia podyplomowe, MBA i Executive MBA. Możesz również skorzystać ze szkoleń i kursów.


Nasze studia przygotowaliśmy przede wszystkim dla osób łączących naukę i pracę. Dlatego zajęcia masz tylko w soboty i niedziele, średnio w co drugi weekend, jeśli jesteś studentem studiów niestacjonarnych, lub przez 3, 4 dni w tygodniu, jeśli studiujesz w trybie stacjonarnym. To, czego się uczysz, przydaje się w pracy.

Dobrze wiemy o tym, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem case studies i ma formę warsztatową. Na zajęciach spotkasz uznanych wykładowców akademickich i praktyków biznesu. Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub słuchacz, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy.

Studia I st.

Studia I stopnia
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse i rachunkowość- studia dualne
 • Handel międzynarodowy
 • Informatyka- studia inżynierskie
 • Inżynieria zarządzania- studia inżynierskie
 • Logistyka- studia inżynierskie
 • Prawo- studia jednolite magisterskie
 • Prawo w biznesie
 • Psychologia w biznesie
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie

Kierunki prowadzone całkowicie w języku angielskim:
 • Computer Science- studia inżynierskie
 • Engineering Management- studia inżynierskie
 • English Philology
 • International Trade
 • Management

Studia II st.

Studia II stopnia
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie - studia online
 • Zarządzanie dla inżynierów
 • Management- kierunek prowadzony całkowicie w języku angielskim

Studia II stopnia z podyplomowymi
 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie- studia online

Zasady rekrutacji

KROK 1

 • Wybierz kierunek dla siebie

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Wypełnij formularz. System automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które zostaną wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
? Co zyskujesz?
- Korzystasz z aktualnych promocji cenowych
- Rezerwujesz sobie promocję
- Masz to z głowy

KROK 2

 • Co musisz zrobić?

- Skompletuj dokumenty. Lista potrzebnych dokumentów:
- podanie i kwestionariusz (uzupełnione generuje system zapisów online)
- umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach)
- kserokopia świadectwa maturalnego ? oryginał lub odpis do wglądu
- 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
- kopia dowodu osobistego
- ślubowanie

 • Uzupełnij później!

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

KROK 3

 • Co musisz zrobić?


- Przyjdź do Biura Rekrutacji
- złóż komplet dokumentów
- podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych
- uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 400 zł (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego) na konto Uczelni:
73 1750 1019 0000 0000 0161 1836
(uwaga! numer konta przeznaczony tylko do wpłat związanych ze studiami I stopnia)
Uwaga: Uruchomienie poszczególnych specjalności jest uzależnione od zainteresowania ze strony studentów.

 • Bądź spokojny:

W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Tobie i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

Komentarze obsługiwane przez CComment