Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

adres:
 ul. Oczapowskiego 2
 10-719 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

kontakt:
 tel. 895245080


Opis

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

 

Biuro ds. Studenckich
Tel.: 89 524 51 51,
89 523 45 93,
89 523 38 35,
89 523 45 09,
Fax: 89 523-45-93
E-mail: bss@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl
www.rekrutacja.uwm.edu.pl
www.facebook.com/UWM.Olsztyn

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce, oferującą bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych.

Uniwersytet powstał w 1999 roku łącząc pięćdziesięcioletnie tradycje Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Uniwersytet tworzy 18 wydziałów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 10 dziedzinach i 16 dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora w 12 dziedzinach i w 24 dyscyplinach naukowych. Obecnie na Uniwersytecie powadzone są 75 kierunki kształcenia, na których studiuje ponad 20 tys. studentów

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich zlokalizowanych jest w dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Campus - Kortowo posiada szeroko rozbudowaną infrastrukturę: nowoczesne laboratoria, pracownie, sale wykładowe, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i rekreacyjne oraz osiedle mieszkaniowe. Walorem miasteczka akademickiego jest jego malownicze położenie wśród lasów i jezior. Teren całego campusu uniwersyteckiego jest monitorowany, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia straż akademicka. Campus - Kortowo zaliczany jest do jednych z najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie funkcjonuje w systemie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oznacza to, że przygotowana oferta dydaktyczna na poszczególnych kierunkach studiów, programy kształcenia i programy studiów, księgozbiór biblioteki (specjalistyczne podręczniki akademickie i książki naukowe), a także kwalifikacje kadry naukowej i warunki prowadzenia zajęć powodują, iż realizacja dydaktyki przebiega według ustalonych standardów gwarantujących wysoką jakość kształcenia.

 Czy wiesz, że?

 • UWM uzyskał certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca", który wyróżnia dobre wzorce w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Certyfikat jest dowodem wysokiej jakości funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dwukrotnie (2004 i 2008) przyznał Uniwersytetowi tytuł "Uczelni Przyjaznej Studentom".
 • Dzielnica Olsztyna - Kortowo, w której mieści się campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie National Geographic Polska do tytułu "Cud Polski".
 • Część campusu uniwersyteckiego, która została włączona do rejestru zabytków, powstała już w XIX wieku. Tutaj Paweł Jaszczuk osadził akcję swojej powieści "Testament".
 • Olsztyńskie juwenalia "Kortowiada" to największa tego typu impreza w Polsce, którą corocznie odwiedza 100 tys. osób. Kortowiada została uznana za najlepsze juwenalia w Polsce wg internautów portalu eurostudent.pl oraz w konkursie ProJuvenes 2014 oraz ProJuvenes 2017 organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez zespół ENEJ.
 • UWM ma swoje profile w popularnych serwisach: YouTube i Facebook.
 • Campus uniwersytecki wyposażony jest w sieć bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu.
 • 36 osoby zostały uhonorowane przez UWM tytułem doktora honoris causa. Wśród nich znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, Stanisław Dziwisz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Skolimowski czy Hans-Gert Pöttering.
 • W uczelni aktualnie realizowanych jest 164 projektów badawczych
 • W ramach programu Erasmus studenci i pracownicy UWM mogą wyjechać do 200 uczelni wyższych w Europie.
 • W ofercie kształcenia UWM znajdują się programy kształcenia realizowane w językach obcych, m.in. na kierunkach: komunikacja międzykulturowa w Europie, lekarskim, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, politologii, ochronie środowiska, rybactwie.
 • Akademickie Centrum Kultury to wiele różnych agend kulturalnych. Od Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo przez Akademicki Klub Miłośników Fantastyki po "Tabun", czyli Studencką Grupę Motocyklową, Studencki Teatr "Cezar", Akademicką Orkiestrę Dętą.
 • Siatkarze AZS UWM Olsztyn pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski.
 • Uniwersytet dysponuje prawie 2960 miejscami w 11 domach studenckich. Większość akademików ma pokoje dwu i trzy osobowe. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w campusie kortowskim.
 • UWM otrzymał nagrodę "Lider Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji" przyznawaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Weterynaria na UWM jako jedyny wydział weterynaryjny w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).
 • Dogodne warunki znajdują na UWM osoby z niepełnosprawnością. Do ich dyspozycji pozostaje odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Mogą w każdej sprawie liczyć na pomoc wydziałowych opiekunów, pomoc psychologiczną, a w szczególnych przypadkach na asystenta dydaktycznego.
 • Studenci Uniwersytetu mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 260 kołach naukowych.
 • UWM to Uczelnia Przyjazna Rodzicom - taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa za warunki i udogodnienia oferowane młodym rodzicom, studentom i doktorantom.
 • W UWM funkcjonuje nowoczesna Pływalnia Uniwersytecka z siłownią i saunami.
 • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, został laureatem ogólnopolskiego prestiżowego konkursu Lumen 2015. Odebrał nagrodę w najważniejszej kategorii - lider zarządzania uczelnią.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka.Program, prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Pierwsza w Polsce Akademia Biznesu, powstała w UWM. Jest to międzywydziałowa jednostka, która uczy swych studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy.
 • W 2017 r. na UWM ruszył specjalny program wspierający projekty studenckich kół naukowych. Studencki Grant Rektora sfinansuje m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.

Oferta edukacyjna

Kierunki studiów:

 • administracja
 • administracja (studia w Ełku)
 • administracja i cyfryzacja
 • analiza i kreowanie trendów
 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia w Ełku)
 • bioinżynieria produkcji żywności
 • biologia
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • dietetyka
 • dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • energetyka
 • filologia (w tym filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego)
 • filologia polska
 • filozofia
 • gastronomia, sztuka kulinarna
 • geodezja i kartografia
 • geodezja i kartografia (studia w Ełku)
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
 • gospodarowanie zasobami wodnymi
 • historia
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria informacji
 • inżynieria kosmiczna
 • inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 • inżynieria przetwórstwa żywności
 • inżynieria środowiska
 • kierunek lekarski
 • komunikacja międzykulturowa w Europie
 • leśnictwo
 • lingwistyka w biznesie
 • logopedia
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • nauki o rodzinie
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika wczesnej edukacji
 • pedagogika,
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • ratownictwo medyczne
 • rolnictwo
 • rybactwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia drewna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teologia
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika
 • zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

Informacje ogólne 2018/2019 - pobierz

Rekrutacja 2018/2019 krok po kroku - studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie - pobierz pdf

Rekrutacja 2018/2019 krok po kroku - studia drugiego stopnia - pobierz pdf

 

Kierunki studiów na poszczególnych wydziałach (materiały informacyjne):

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt - pobierz pdf

KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności; zootechnika; zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii;

tel.: 89 523 34 05; wbz@uwm.edu.pl


Wydział Biologii i Biotechnologii -
pobierz pdf

KIERUNKI: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;

tel.: 89 523 44 48; dziekbiol@uwm.edu.pl


Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa -
pobierz pdf

KIERUNKI: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria kosmiczna, inżynieria informacji;

tel.: 89 523 39 77; wgipb@uwm.edu.pl


Wydział Humanistyczny -
pobierz pdf

KIERUNKI: analiza i kreowanie trendów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia (fil. angielska, fil. germańska, fil. rosyjska), filozofia, historia, komunikacja międzykulturowa w Europie (II stopnia), lingwistyka w biznesie, logopedia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo;

tel.: 89 524 63 07; dziekan1@human.uwm.edu.pl


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa -
pobierz pdf

KIERUNKI: architektura krajobrazu, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

tel.: 89 523 33 16, 523 34 31; dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

 

Wydział Lekarski - pobierz pdf

KIERUNKI: kierunek lekarski, kierunek lekarski (oferta w języku angielskim)

tel.: 89 524 61 01; wnm@uwm.edu.pl


Wydział Matematyki i Informatyki -
pobierz pdf

KIERUNKI: informatyka, matematyka

tel.: 89 524 60 33; wmii@matman.uwm.edu.pl


Wydział Medycyny Weterynaryjnej -
pobierz pdf

KIERUNKI: weterynaria, weterynaria (oferta w języku angielskim)

tel.: 89 523 34 40; medwet@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Ekonomicznych -
pobierz pdf

KIERUNKI: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

tel.: 89 523 47 57, 523 44 46; wne@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Społecznych -
pobierz pdf

KIERUNKI: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, socjologia

tel.: 89 524 62 74; wns@uwm.edu.pl


Wydział Nauk o Środowisku -
pobierz pdf

KIERUNKI: gospodarowanie zasobami wodnymi, inżynieria środowiska, ochrona środowiska (II st), rybactwo, turystyka i rekreacja

tel.: 89 523 34 21; wnos-dziekanat@uwm.edu.pl


Wydział Nauk Technicznych - pobierz pdf

KIERUNKI: energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna

tel.: 89 523 36 23; mechanik@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk o Zdrowiu - pobierz pdf

KIERUNKI: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

tel.: 89 524 61 01; wnm@uwm.edu.pl


Wydział Nauki o Żywności -
pobierz pdf

KIERUNKI: gastronomia - sztuka kulinarna, inżynieria przetwórstwa żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo

tel.: 89 523 34 01, 523 49 83; wnz-dziekanat@uwm.edu.pl


Wydział Prawa i Administracji - pobierz pdf

KIERUNKI: administracja, administracja i cyfryzacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo

tel.: 89 524 64 25, 524 64 26; wpia-dzienne@uwm.edu.pl


Wydział Sztuki - pobierz pdf

KIERUNKI: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

tel.: 89 524 52 25; ws@uwm.edu.pl


Wydział Teologii -
pobierz pdf

KIERUNKI: nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, teologia

tel.: 89 523 89 46; teologia@uwm.edu.pl

 

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku - pobierz pdf

KIERUNKI: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, geodezja i kartografia;

tel.: 87 621 60 76;

Zasady rekrutacji

Studia pierwszego stopnia

"Nowa matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "nowej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

"Stara matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK.

 

IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska
Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

Świadectwa uzyskane za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim i na kierunku weterynaria).

 

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.
Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

 • poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (DzU z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

 • tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym.

 

Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 1. na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, broker innowacji
  w przemyśle spożywczym, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie zasobami wodnymi, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii ? przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

 2. na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) - przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

 3. na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria informacji, inżynieria kosmiczna, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji - przedmioty: matematyka i fizyka,

 4. na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie - przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

 5. na kierunku filologia polska - przedmioty: język polski i historia,

 6. na kierunku filologia (sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego) - przedmioty: język polski i język rosyjski,

 7. na kierunku filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) - przedmioty: język polski i język niemiecki,

 8. na kierunku filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim) - przedmioty: język polski i język angielski,

 9. na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 1. na kierunku architektura krajobrazu - przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

 2. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - przedmioty: historia i język polski,

 3. na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - przedmioty: historia i język polski,

 4. na kierunku: logopedia - przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie) oraz do testów predyspozycji

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego
Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 628 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).  

 

Studia drugiego stopnia

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają dziekanaty wydziałów oraz Biuro ds. Studenckich
tel. 89 524 51 51, 89 523 45 93, 89 523 45 09, 89 523 38 35

E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

 Więcej informacji o ofercie kształcenia i zasadach rekrutacji dostępne jest na stronie www.uwm.edu.pl w zakładce Kandydaci.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment