Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego

 ul. Bydgoska 33
 10-243 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

tel. 895260400


Opis

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego jest uczelnią niepubliczną działającą od 1997 roku. Obecnie kształcimy blisko 1000 studentów.

Cechą wyróżniającą OSW na rynku edukacyjnym jest ogromna elastyczność wyrażająca się w reagowaniu na potrzeby rynku. Nowelizujemy specjalności i projektujemy nowe - zgodnie z oczekiwaniami i wyzwaniami współczesności. Stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia. Na wszystkich kierunkach zajęcia są prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów.

Dzięki praktykom realizowanym zgodnie ze specjalnością, młodzi ludzie zdobywają biegłość i kompetencje, co zwiększa ich poczucie własnej wartości, a przede wszystkim szanse na zatrudnienie.

W Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego funkcjonują cztery wydziały:
 • Humanistyczno- Społeczny; kierunek: pedagogika (lic i mgr) i filologia angielska(lic)
 • Fizjoterapii; kierunek: fizjoterapia (5-letnie mgr, uzupełniające mgr)
 • Wychowania Fizycznego; kierunek: wychowanie fizyczne (lic i mgr)
 • Zdrowia Publicznego; kierunek: kosmetologia (lic)
 • Kształcimy w zakresie zawodów o dużym społecznym zapotrzebowaniu. Stwarzamy młodzieży szansę na wszechstronny rozwój, zdobycie zawodu, który zapewni dobry start w realiach europejskiego rynku pracy, podniesienie statusu społecznego oraz na podjęcie dalszego kształcenia w kraju i za granicą.
 • Atuty Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego:
 • unikatowe kierunki - fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia i filologia angielska- zajęcia w jęz. angielskim
 • atmosfera studiowania; indywidualne traktowanie Studentów- u nas nie jesteś anonimowy
 • doskonała baza dydaktyczno- sportowa - lokalizacja kampusu; wszystkie zajęcia w jednym miejscu, dom studenta w budynku uczelni, bufet, biblioteka itp.,
 • infrastruktura dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • zajęcia praktyczne odbywają się w dostosowanych do tego gabinetach: kosmetycznych, kinezyterapii, masażu,
 • Centrum Zdrowia i Sportu na terenie uczelni - tu m.in.: pływalnia, sauny, squash
 • posiadanie KARTY ERASMUSA. Studenci (również cudzoziemcy) mogą podjąć praktyki w uczelniach na terenie innych krajów Unii Europejskiej.
 • obozy rekreacyjno - szkoleniowe na kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne
 • laboratoria badawcze - pozwalają na prowadzenie badań w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego, diagnostyki fizycznych i psychicznych predyspozycji sportowych oraz rehabilitacji

Studentom z zagranicy w roku akademickim 2018/2019 proponujemy podjęcie kształcenia na Przygotowawczych Kursach Językowych, w zakresie: języka polskiego i języka angielskiego.

Oferta edukacyjna

Olsztyńska Szkoła Wyższa
im. Józefa Rusieckiego
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33

REKRUTACJA TRWA!!!!

osw.olsztyn.pl

FILOLOGIA (lic.)
Specjalność: Nauczycielska w zakresie języka angielskiego
Specjalizacje: Translatoryka, Językoznawstwo

FIZJOTERAPIA (mgr)
Jednolite 5-letnie studia magisterskie
Studia magisterskie II stopnia

KOSMETOLOGIA (lic.)
Specjalność: Wellness i spa, Nutrikosmetyka

PEDAGOGIKA (lic. i mgr.)
I stopień (lic.) Specjalność :
Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

II stopień (mgr.) Specjalność:
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika promocji zdrowia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Socjoterapia
Geragogika

WYCHOWANIE FIZYCZNE (lic. i mgr.)
Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje dyplom trenera personalnego

STUDIA PODYPLOMOWE  29 kierunków

Rektorat tel./fax (0 89) 526 04 00
Wydział:
Fizjoterapii tel. (0 89) 526 69 86
Nauk Humanistyczno-Społecznych tel. (0 89) 526 87 22
Wychowania Fizycznego tel. (0 89) 535 84 29
Zdrowia Publicznego tel. (0 89) 535 84 29
Komentarze obsługiwane przez CComment