×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej jest zasadniczą częścią programu podróży. Celem tej specjalizacji jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych z podstawami kulturoznawstwa i turystyki. Student będzie miał możliwość zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym, pozna podstawy architektury oraz sztuki. Będzie miał możliwość nauczenia się samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć turystycznych.

Najczęściej wykładane przedmioty:
historia sztuki, antropologia kultury, historia podróżowania i turystyki, europejskie dziedzictwo kulturowe, historia architektury, muzea europejskie, geografia turystyczna, turystyka kulturowa, pilotaż i przewodnictwo, projektowanie szlaków kulturowych, teoria i krytyka turystyki, geografia historyczno - artystyczna Polski, miasto jako obiekt turystyczny, muzeum jako obiekt turystyczny, przewodniki turystyczne, geografia i kartografia historyczna, podróże w literaturze, sztuka i turystyka a edukacja, marketing w turystyce, muzea Europy, podróże dzieł sztuki, organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, podstawy prawa turystycznego i ubezpieczenia, obsługa ruchu turystycznego, sztuka i turystyka regionu.
 
Po studiach:
Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:
* biurach podróży, jako organizator imprez, pilot i przewodnik,
* urzędach,
* administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego),
* instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich,
* agencjach turystycznych
* w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw
 
 
 
 
 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment