Jest to dyscyplina turystyki uważana za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów globalnego rynku turystycznego. Studiowanie na tej specjalności ma przygotować studenta do organizacji ruchu turystycznego i przygotowywania programów wycieczek i wypoczynku związanych przede wszystkim z poznawaniem kulturowego i historycznego dziedzictwa regionów Polski oraz krajów europejskich.
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
podstawy działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie turystyką, ekonomika turysty i rekreacji, etyka i etykieta, marketing usług turystycznych, geografia turystyczna, socjologia czasu wolnego, orgaznizacja i obsługa ruchu turystycznego, wstęp do turystki historycznej, elementy historii Kościoła i symboliki sakralnej, muzealnictwo i wnętrza zabytkowe, obiekty kultury materialnej, najważniejsze zabytki regionu, kamień w życiu człowieka, elementy archeologii nowożytnej, elementy paleontologii, projektowanie tras i imprez turystyki historycznej i archeologicznej, wprowadzenie do podróży, elementy międzynarodowego prawa turystycznego, zagospodarowanie turystyczne.

Po studiach:
Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:
* biurach podróży (jako organizator imprez, pilot i przewodnik)
* urzędach,
* administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego),
* instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich,
* agencjach turystycznych
* w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw
 
 
 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment