Studiowanie tej dyscypliny ma przygotować specjalistów z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji lin stalowych oraz różnego rodzaju urządzeń transportu linowego (np. górniczych wyciągów szybowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich, dźwigów osobowych, lin pracujących w urządzeniach portowych i na platformach wiertniczych). Student uczy się budować systemy bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego, opracowywać projekty nowych aktów prawnych, przepisów bezpieczeństwa oraz norm technicznych z zakresu transportu linowego, co ma doprowadzić  do stałej poprawy bezpieczeństwa obiektów wykorzystywanych w transporcie liniowym.

Najczęsciej wykładane przedmioty:
podstawy informatyki, techniki wytwarzania, zapis konstukcji, elektrotechnika i elektronika, materiałoznawstwo, mechanika ogólna, elekrtotechnika i napędy maszyn, metody numeryczne i statystyka dla inżynierów, termodynamika, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, chemia, fizyka, matematyka, automatyka przemysłowa, napęd i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne, technologia i urządzenia do spajania materiałów, maszyny i urządzenia przemysłowe, technologia budowy maszyn, sieci komputerowe i bazy danych, współczesne techniki eksperymentalne, transport liniowy - wybrane problemy, teoria sprężystości i plastyczności, logistyka przemysłowa, ergonomia.

Po studiach:
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w:
* krajowych i zagranicznych jednostach gospodarczych,
* firmach projektujących i badawczych,
* jednostkach państwoego nadzoru bezpieczeństwa techniki
* laboratoriach,
* organizacjach akredytującuch, certyfikujących i kontrolujących funkcjonujących w sytemie prawnym państw Unii Europejskiej,
* turystyce.


Komentarze obsługiwane przez CComment