Towaroznawstwo to wiedza o jakości towarów, ich właściwościach użytkowych oraz ocenie istotnych parametrów jakościowych oraz ilościowych. Wydaje się, że jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy. Nie bez przyczyny studia na tym kierunku nie należą do prostych, łatwych i przyjemnych. Kandydaci, którym uda się przejść pomyślnie rekrutacyjne sita mają przed sobą wiele godzin intensywnej nauki, praktyk i ciekawych doświadczeń zawodowych. Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów na kierunku Towaroznawstwo, zapraszamy do lektury!


Czym jest towaroznawstwo?

Można przyjąć, że towaroznawstwo to dziedzina wiedzy zajmująca się oceną właściwości użytkowych i jakości różnych towarów. Kontrola jakości jest istotną częścią każdego procesu produkcyjnego, czy przetwórczego, dlatego kompetencje towaroznawcy są kluczowe w wielu branżach.

Jak dostać się na kierunek Towaroznawstwo?

Wystarczy dobrze zdać maturę z przedmiotów wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym wybranej przez Ciebie uczelni. O jedno miejsce rywalizuje w dobrych uczelniach nawet kilku kandydatów, dlatego warto dołożyć starań do nauki chemii, fizyki i matematyki.

Czy Towaroznawstwo to trudne studia?

Tak, nauka na tym kierunku nie należy do łatwych, lekkich i przyjemnych.

Na czym polegają studenckie trudności w nauce na kierunku Towaroznawstwo? Jest to dziedzina, która ma charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że studenci tego kierunku uczą się nie jednej, ale wielu dyscyplin. Aby rozwiązywać skutecznie problemy zawodowe, zmuszeni są korzystać z szerokiej wiedzy i zaawansowanych umiejętności.

Jakie przedmioty są na Towaroznawstwie

Każda uczelnia ustala swoją listę przedmiotów. Niektóre jednak obecne są w wielu różnych programach studiów, ponieważ dotyczą najważniejszych aspektów towaroznawstwa:
  • zarządzanie jakością;
  • ocena organoleptyczna;
  • laboratorium;
  • towaroznawstwo żywności;
  • towaroznawstwo przemysłowe;
  • audyt systemów jakości.


Czy po Towaroznawstwie znajdę pracę?

Absolwenci tego kierunku nie mają zwykle większych problemów ze znalezieniem pracy, o ile wykażą się odpowiednią determinacją, mobilnością, otwartością i gotowością do dalszej nauki.

Komentarze obsługiwane przez CComment