W Toruniu możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Toruniu kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Toruńskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Kierunki pod lupą,Zarządzanie publiczne
Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Geodezja i kartografia,Techniczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Kierunki pod lupą,Projektowanie krajobrazu
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne,Edukacja artystyczna,Graficzne,Grafika,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT),Pedagogiczne
Artystyczne,Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR),Wzornictwo (design)
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury,Historyczne
Artystyczne,Plastyczne
Astronomia,Fizyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Automatyka i robotyka,Kierunki pod lupą
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Biologia,Biologiczne,Kryminalistyka i kryminologia,Ścisłe i przyrodnicze
Bezpieczeństwo,Chemia kryminalistyczna i sądowa,Chemiczne,Kryminalistyka i kryminologia,Techniczne,Technologia chemiczna
Bezpieczeństwo,Wojskowe,Wojskowość
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT),Kierunki pod lupą
Biologia,Biologiczne,Kierunki pod lupą
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Kierunki pod lupą
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Chemia kosmetyczna,Chemiczne,Kosmetologia,Medyczne,Techniczne,Technologia chemiczna,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Chemia medyczna,Chemiczne,Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne,Technologia chemiczna,Technologia żywności i żywienie człowieka
Cyberbezpieczeństwo,Informatyczne (IT),Kierunki pod lupą
Doradztwo i coaching,Ekonomiczno-biznesowe,Podatki i cła
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Ekonomiczno-biznesowe,Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Lingwistyka stosowana,Marketing i public relations (PR)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Marketing i public relations (PR),Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie,Zarządzanie
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Elektronika,Kierunki pod lupą,Telekomunikacja
Etnologia i antropologia kulturowa,Humanistyczno-społeczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia grecka,Filologia klasyczna,Filologia włoska (italianistyka),Filologiczne,Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Judaistyka i filologia hebrajska,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Orientalistyka (języki azjatyckie)
Filologia japońska (japonistyka),Filologiczne,Orientalistyka (języki azjatyckie)
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia skandynawska (Skandynawistyka),Filologiczne,Filologie bałtyckie
Filologia włoska (italianistyka),Filologiczne
Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologiczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Kierunki pod lupą
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Fizyka techniczna,Techniczne
Geodezja i kartografia,Techniczne
Geografia,Ścisłe i przyrodnicze
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Sport,Wychowanie fizyczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Politologia,Stosunki międzynarodowe
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Humanistyczno-społeczne,Zarządzanie informacją i infobrokering
Informatyczne (IT),Informatyka
Informatyczne (IT),Informatyka w biznesie
Informatyka,Kierunki pod lupą
Kierunki pod lupą,Kryminalistyka i kryminologia
Kierunki pod lupą,Logistyka
Kierunki pod lupą,Ochrona środowiska
Kierunki pod lupą,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE)
Kierunki pod lupą,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Kierunki pod lupą,Sport
Kierunki pod lupą,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Medyczne,Weterynaria
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo

Lista studiów podyplomowych w Toruniu

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Toruniu to:
Administracja - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Analiza danych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Archeologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Architektura informacji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Architektura wnętrz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Astronomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Automatyka i robotyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Biologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biologia sądowa - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biotechnologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia (Chemistry) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia i technologia żywności - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia kosmetyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia kryminalistyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia medyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Design w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Diagnostyka molekularna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doradztwo podatkowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ekonomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ekonomia (Economy) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Etnologia, antropologia kulturowa - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia angielska (anglistyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia bałkańska (bałkanistyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia germańska (germanistyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia japońska (japonistyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polska (polonistyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polska jako obca - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia romańska (romanistyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia rosyjska (rusycystyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia włoska (italianistyka) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filozofia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Finanse i rachunkowość - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Fizyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fizyka techniczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Geografia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Geoinformacja środowiskowa - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grafika - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Historia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Historia sztuki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informatyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informatyka stosowana - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informatyka w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Inżynieria zarządzania - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Kognitywistyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komunikacja i psychologia w biznesie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Konserwacja i restauracja dziel sztuki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krytyka artystyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kulturoznawstwo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lingwistyka praktyczna i copywriting - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Logistyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Logistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Malarstwo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka i ekonomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka i ekonomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka stosowana - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Medioznawstwo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ochrona dóbr kultury - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pedagogika specjalna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Politologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polityka międzynarodowa i dyplomacja (International politics and diplomacy: in Ukrainian) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polityka międzynarodowa i dyplomacja (International politics and diplomacy) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Praca socjalna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prawo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prawo w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Psychologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Psychologia - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Psychologia w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Socjologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sport i wellness - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia menedżersko-prawne - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Studia skandynawsko-bałtyckie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sztuka mediów i edukacja wizualna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Weterynaria - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wojskoznawstwo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wychowanie fizyczne i sport - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzanie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Zarządzanie (Management) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Komentarze obsługiwane przez CComment