Kierunek studiów Telekomunikacja kształci specjalistów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji urządzeń transmisji danych, sygnałów obrazu i dźwięku. Na Telekomunikacji student zostaje przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
W trakcie studiów:
Na kierunku Telekomunikacja student zdobywa umiejętności podejmowania samodzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespołowej, jak i kierowania zespołami ludzkimi.
 
Po studiach:
Absolwent kierunku Telekomunikacja ma przygotowanie do pracy w instytucjach związanych z teleinformatyką oraz szeroko pojętą telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Może znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, przy eksploatacji i serwisie sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

Komentarze obsługiwane przez CComment