Jedna z dziedzin informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami. Najpopularniejszą dotąd realizacją jest Internet. Kierunek Teleinformatyka kształci specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w telekomunikacji i najnowocześniejszych osiągnięć telekomunikacji w informatyce. Wymaga logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności koncentracji oraz dostrzegania niewielkich szczegółów. Spełniasz wszystkie wyżej wymagane punkty? To świetnie, w takim razie sprawdź dlaczego warto wybrać ten kierunek! 

W trakcie studiów:

W skład treści kierunkowych przedmiotów najważniejszych dla kierunku Teleinformatyka wchodzą m.in. sieci komputerowe (administracja i zarządzanie), mikroprocesory, techniki internetowe, zarządzanie bazami danych, bezpieczeństwo IT, a także miernictwo elektroniczne, teoria sygnałów, transmisja danych, programowanie obiektowe, aplikacje mobile oraz sieci telekomunikacyjne.

Po studiach:
Absolwenci Teleinformatyki znajdą zatrudnienie przede wszystkim:
- przy utrzymaniu i zarządzaniu siecią,
- w marketingu i doradztwie technicznym,
- przy projektowaniu, planowaniu i optymalizacji sieci teleinformatycznej,
- w szeroko rozumianym obszarze usług,
- w obszarze działania specyficznych systemów teleinformatycznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment